– Til alle våre tillitsvalgte: Tusen, tusen takk!

Kaffepausen med Guro Elisabeth Lind
Leder Guro Elisabeth Lind mener Tillitsvalgtåret 2021 har fått frem det fantastiske mangfoldet av tillitsvalgte i Forskerforbundet, og bekreftet hvor verdifullt arbeidet som gjøres er. – De er selve ryggraden, rett og slett.
30. november 2021

I artikkelserien Kaffepausen har vi fått et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte. Sist ut er leder Guro Elisabeth Lind som ønsker å runde av Tillitsvalgtåret 2021 med en stor takk til alle tillitsvalgte i Forskerforbundet. 

Guro Elisabeth Lind (44) er leder av Forskerforbundet, forskningsgruppeleder ved Oslo universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Oslo. Hun har vært leder i Forskerforbundet siden januar 2019, og har tidligere vært tillitsvalgt ved lokallaget på Radiumhospitalet.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg har aldri vært noen kaffedrikker, men jeg er veldig glad i te! Den første koppen drikker jeg så fort jeg setter foten innenfor kontordøra. Jeg er veldig glad i god te og liker å ha litt variasjon, så på kontoret har jeg et godt utvalg av forskjellig typer te. Jeg er dessuten så heldig å ha to kontorer, et for forskerjobben og et for Forskerforbundet, og på hvert av dem har jeg en hyggelig kopp jeg har fått av mormoren min for mange, mange år siden. Den ene har rød tulipaner på og den andre blå, og det er alltid litt ekstra hyggelig å drikke te av dem. 

Topp tre grunner til at du ønsket å bli leder av Forskerforbundet?

  • Jeg er lidenskapelig opptatt av forsknings- og kunnskapssamfunnet. 
  • Siden jeg forsker selv vet jeg hvor skoen trykker, og jeg har vært bekymret over lønns- og arbeidsvilkårene for kunnskapsarbeidere. 
  • Jeg tenker det er vår jobb å bidra til at det blir gode betingelser for norsk forskning og kunnskapsarbeidere, både for kunnskapsarbeiderne selv og for samfunnet skyld.

GURO ELISABETH LIND

— Jeg ønsker meg veldig, veldig sterkt at de med lang utdannelse skal få lønn og arbeidsvilkår som fortjent.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?
Samtidig som jeg drikker den første tekoppen, starter jeg PC-en og oppdaterer dagens to-do-liste, for å få en oversikt over hvordan dagen og kalenderen ser ut. Rutinen er lik på begge kontorene, men jeg bruker nok mest tid på kontoret i Tullinsgate i Oslo som jeg har sammen med sekretariatet i Forskerforbundet. 

Hva innebærer jobben din?
Jeg har en utrolig variert jobb! Som forbundsleder og politisk leder er det jobben min å sørge for at vi får gjennomslag for politikken vår, og sørge for at vi har staket ut en god kurs som vi oppnår resultater med på vegne av medlemmene. En annen viktig del av jobben i Forskerforbundet er å ha god kontakt med de tillitsvalgte, og vite hva som rører seg hos lokallagene. Et tredje element er at jeg som leder av Forskerforbundet også leder UNIO sitt statsutvalg, som er den arenaen der vi utfører trepartssamarbeidet i det statlige tariffområdet. Det er alt fra å sørge for gode avtaleverk og gode tariffoppgjør til hovedavtalen og alle særavtaler vi trenger. 

I tillegg er jeg en aktiv kreftforsker, med en egen forskningsgruppe. Vi forsker på å bruke ulike kroppsvæsker til å kunne oppdage kreft eller tilbakefallende kreft tidlig. Det er veldig spennende, men det er jobben for Forskerforbundet også. Jeg er veldig priviligert som får gjøre begge deler.  

Hvordan ble du leder av Forskerforbundet?
Jeg ble kontaktet av valgkomiteen og spurt om jeg kunne tenke meg å ta vervet. Jeg tror bakgrunnen for det var det forskningspolitiske engasjementet mitt. Jeg var blant annet første leder for Akademiet for yngre forskere, der vi jobbet hardt for å sette viktige saker for unge forskere på dagsorden. Forskerforbundet arbeidet med flere av de samme sakene, som midlertidighetsproblematikken og behov for tydelige karriereveier. 

Som ung, aktiv forsker som hadde brukt mye tid på å bygge opp en forskningsgruppe, som medfører et stort ansvar, måtte jeg tenke meg godt om før jeg takket ja til vervet. Men da vi kom opp med løsningen der jeg kunne opprettholde forskningen og ha ledervervet samtidig, var det ikke mer å tenke på. Det at jeg kjenner forskerhverdagen på kroppen tror jeg dessuten er en stor fordel i jobben som leder av Forskerforbundet. 

Hva er din hjertesak som leder for Forskerforbundet?

Gode lønns- og arbeidsvilkår for kunnskapsarbeidere, inkludert tydelige karriereveier. Det er helt klart at vi trenger en mye større forutsigbarhet, spesielt for de unge. 

Hva er det mest givende med å være leder for Forskerforbundet?

At det er utrolig variert og bringer mye action inn i hverdagen – alt fra spennende politiske arenaer til mekling og beintøffe lønnsforhandlinger i staten. Men det aller mest givende er alltid møtene med de fantastiske tillitsvalgte vi har. 

Hvordan tror du medlemmene i Forskerforbundet vil beskrive deg?

Jeg tror jeg så en undersøkelse for noen år siden som viste at det bare var drøyt halvparten av medlemmene som visste hvem lederen var, men de som har fått det med seg tror jeg vil beskrive meg som engasjert og målbevisst. Og forhåpentligvis strategisk, som i at jeg ikke gir meg før vi har fått resultater. 

Har du en dag på jobb i Forskerforbundet du ikke kommer til å glemme?

Ja, det å troppe på som leder av Forskerforbundet var som å hoppe på et tog i fart. Jeg startet i jobben 2. januar 2019, og allerede dagen etter skulle jeg lede mitt første møte i UNIO sitt statsutvalg. Det er et stort og viktig forum, med til sammen 13 medlemsforbund, og på forhånd hadde jeg verken fått vite hvem som satt rundt bordet eller fått se referater over hva de hadde jobbet med. Det gikk heldigvis bra, de er jo en gjeng med utrolig kompetente mennesker og de var gode på å inkludere meg. Men den følelsen av å bli sluppet ut på så dypt vann uten et godt støtteapparat, det kommer jeg nok ikke til å glemme med det første. 

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?

Det er mange, ikke minst det fagbevegelsen har bidratt til i det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet, som er en grunnpilar til hvorfor det går så bra i Norge. Men skal jeg trekke frem én seier vil jeg si at det er helt fantastisk at vi har klart å få på plass hovedavtalen, som er uhyre viktig for medbestemmelsesapparatet vårt. 

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Det er et helt umulig spørsmål, for lista mi er jo selvfølgelig lang. Men jeg ønsker meg veldig, veldig sterkt at de med lang utdannelse skal få lønn og arbeidsvilkår som fortjent. 

Hva betyr de tillitsvalgte for Forskerforbundet? 

De betyr alt, rett og slett. De er selve ryggraden i forbundet, og det er de som står i første linje og møter medlemmene. De er også helt essensielle i partssamarbeidet, men også for institusjonen og virksomhetene de hører hjemme på – og ikke minst for alle medlemmene våre. 

Hvilke personlige egenskaper gjør en til en god tillitsvalgt? 

Jeg tror det er et stort mangfold i tillitsvalgtapparatet, og at det er mange egenskaper og kvaliteter som er bra å ha med seg. Men jeg tenker det er viktig å være i stand til å lytte, for det er gjerne nøkkelen til å finne de gode løsningene. Jeg tror det er større sjanse for gjennomslag ved å spille på lag og skape et godt samarbeid, enn å kun slå i bordet og stå på krava. 

Har du hatt en aha-opplevelse i løpet av Tillitsvalgtåret 2021?
Nei, og jeg tenker det nesten er litt godt. Jeg vet hvor verdifulle de tillitsvalgte er, ikke bare for organisasjonen og medlemmene, men også for hele samfunnet. Det syns jeg har blitt bekreftet veldig fint gjennom Tillitsvalgtåret. Jeg syns også det er utrolig flott med det fantastiske mangfoldet av tillitsvalgte som har kommet frem, i alle kriker og kroker av organisasjonen og kunnskaps-Norge. 

Hva vil du si på tampen av Tillitsvalgtåret til de tillitsvalgte i Forskerforbundet? 

Jeg må få lov til å si tusen, tusen takk til alle sammen, for den uvurderlige jobben dere alle gjør, både for medlemmene og ikke minst for samfunnet. 

Hvilke ønsker har du for Forskerforbundet fremover?

Jeg håper at vi skal vokse oss enda sterkere og få enda større tyngde, slik at vi kan få enda bedre gjennomslag for våre viktige saker – og ikke minst et etterlengtet lønnsløft allerede i 2022. 

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I