– Sekstimersdager vil gi bedre balanse

Kaffepausen med Kristin Fagerlid

Kortere arbeidsdager kan gi færre sykmeldinger og føre til at flere står lengre i jobb, tror Kristin Fagerlid. – Jeg tror det vil gjøre at ansatte trives bedre og stresser mindre.

15. november 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Kristin Fagerlid (46) er seniorrådgiver ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Hun har vært tillitsvalgt siden august 2021.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg er heldig og får servert kaffe på sengen hver morgen. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Aller først sjekker jeg e-post. Deretter setter jeg vanligvis på en kanne med kaffe.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Jeg syns det er fint å kunne være med å påvirke.
  • Det gir meg en mulighet til å lære noe nytt.
  • Jeg har vært nestleder i et par år og ble nå spurt om å være tillitsvalgt.

KRISTIN FAGERLID

— Noe av det første vi gjorde var å delta på kurs i forhandlingsteknikk i september. Det var veldig nyttig for oss begge, og god timing siden det var rett før lønnsforhandlingene.

Hva innebærer jobben din?

Jeg er seniorrådgiver i kommunikasjonsteamet hos NLB og jobber blant annet som webansvarlig og prosjektleder. NLB er et bibliotek for alle som strever med å lese trykt tekst. Vi har en stor boksamling med tilrettelagt litteratur i form av lydbøker og andre formater. Jeg jobber med ulike informasjonstiltak, men også med å gjøre tjenestene våre mer brukervennlige og universelt utformet. Vi prøver stadig nye måter for å få lånerne våre til å bli aktive lesere. I år har vi jobbet mye med å lansere en ny leseapp for barn som kombinerer spillelementer og pedagogisk lesestøtte.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg har allerede vært nestleder i et par år, og på et lokallagsmøte i august ble jeg valgt som leder. Min kollega Merete Carlsen er nestleder, og vi deler på oppgavene. Vi har ingen klar plan for hvordan vi skal fordele arbeidet, men er enige om at det er mer motiverende å organisere arbeidet sammen. Noe av det første vi gjorde var å delta på kurs i forhandlingsteknikk i september. Det var veldig nyttig for oss begge, og god timing siden det var rett før lønnsforhandlingene.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

En rettferdig lønnspolitikk og medbestemmelse på arbeidsplassen. I dag fungerer dette bra ved NLB, men det er alltid rom for forbedringer.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg håper og tror jeg kan være flink til å lytte og være et bindeledd i organisasjonen.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Foreløpig har jeg brukt mest tid på lønnsforhandlinger og informasjon, drøfting og forhandlingsmøter (IDF-møter). Vi er midt i en omstillingsprosess og har nylig innført en ny organisasjonsstruktur med team og teamledere. Naturlig nok går det litt ekstra tid til det. Så langt har det gått greit med tillitsvalgt-oppgaver innimellom de ordinære arbeidsoppgavene. 

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt? 

Vi er et lite lokallag med 11 medlemmer, så man blir lett synlig som tillitsvalg. Ellers blir det noen samtaler og litt kontakt på e-post.

Hva er det mest givende med vervet? 

Forhåpentligvis å se at det nytter å være engasjert – at jeg kan få til endringer som bidrar til en bedre arbeidshverdag for medlemmene. 

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg tror jeg oppfattes som ganske rolig, engasjert og positiv.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du? 

Jeg ville gitt flere fast ansettelse og innført sekstimersdager – men det ble visst to ting. Jeg tror at kortere arbeidsdager kan skape større trivsel og mindre stress for mange ansatte, med bedre balanse mellom jobb og fritid. Dette kan igjen føre til færre sykemeldinger og bidra til at flere står lengre i jobb.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

Et godt samarbeid med arbeidsgiver og medlemmene i lokallaget, og god informasjonsflyt i organisasjonen. Vi samarbeider allerede godt, men vi ønsker enda bedre intern kommunikasjon.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I