Fungerer som «olje i maskineriet»

Kaffepausen med Atle Blomgren

Våren 2020 fikk flere av Atle Blomgrens medlemmer i lokallaget permitteringsvarsler. Da var det nyttig å ha Forskerforbundet i ryggen. 

28. oktober 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte. 

Atle Blomgren (51) jobber som seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE. Han har vært tillitsvalgt siden 2016, først som lokallagsleder for Forskerforbundet ved IRIS (International Research Institute of Stavanger) og så for det sammenslåtte lokallaget i NORCE. 

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg er ikke veldig glad i kaffe, men liker å ha «noe å holde i», så jeg drikker allikevel ganske mye kaffe i løpet av en arbeidsdag. Jeg henter min første kopp i kantina hvor de har god gammeldags traktekaffe. Det hender jeg drikker denne koppen nede i resepsjonen før jeg kommer meg opp til kontoret.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Sier hei til de jeg treffer på, og henter meg den første kaffekoppen.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Det var ingen andre som ville …
  • Det er nødvendig med en velfungerende tillitsvalgtfunksjon for å sikre «olje i maskineriet» og unngå maktmisbruk. 
  • Når det gjelder hvorfor jeg engasjerte meg i nettopp Forskerforbundet svarer jeg likt som da den legendariske Stavanger-ordføreren skulle forklare hvorfor han gikk inn i Høyre: «Det var de som spurte først!»

ANDREAS CHRISTENSEN

– Det vi bruker mest tid på, er å være en ombudsmann som løpende fanger opp hva de ansatte er opptatt av og bidrar til å få løst eventuelle utfordringer på et så tidlig stadium som mulig.

Hva innebærer jobben din?

Jeg er utdannet sivil- og samfunnsøkonom og jobber som seniorforsker på samfunnsavdelingen. Mitt forskningsområde kan betegnes som næringsutvikling, og omfatter både utredningsarbeid og forskning. Vi har blant annet ansvaret for Norges Banks konjunkturrapport – Norges Banks regionale nettverk – for hele kysten fra Møre og Romsdal til og med tidligere Vestfold. I og med at jeg er lokalisert i Stavanger, gjør vi jevnlig studier relatert til petroleumsvirksomheten for både bransjeforeninger og nasjonale og regionale myndigheter. De siste årene har vi jobbet mye med hvordan petroleumsvirksomheten gir læring som nyttes i virksomhet mot ikke-oljemarkeder. 

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg ble først spurt om å bli med i styret, men så sluttet lederen og jeg ble spurt om å overta. 

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

NORCE er en kompleks organisasjon med flere svært ulike fag representert, ti lokasjoner fra Alta i nord til Oslo i sør og hele ni ulike fagforeninger. Min hjertesak er at de tillitsvalgte skal være en «olje i maskineriet» som bidrar til at organisasjonen fungerer til det beste for både de ansatte og formålet vårt: kunnskapsproduksjon, formidling og kommersialisering. Vår kompleksitet gjør at en slik funksjon krever høy grad av samspill på tvers av fag, lokasjon og fagforening.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg har vært her siden 2007 og kjenner derfor mange av de som jobber i selskapet. Det ser jeg på som veldig nyttig. 

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

NORCE-fusjonen fant sted tidlig i 2018 og i oktober samme år ble de gamle instituttene virksomhetsoverdratt til et helt nytt, felles selskap. Slik vi tillitsvalgte ser det, er vi fortsatt ikke ferdig med fusjoneringsprosessen. Det er fortsatt mangler når det gjelder avtaleverk og systemer, så tillitsvalgtarbeid tar fortsatt litt for mye tid fra det vi egentlig er ansatt for å gjøre.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Vi har ikke noen spesiell form for markering. Men de fleste vet hvem som er tillitsvalgt og oppsøker meg eller andre i styret dersom de har spørsmål.

Hva er det mest givende med vervet?

Noen tror at tillitsvalgte primært jobber med de årlige lønnsoppgjørene, men dette tar faktisk en forsvinnende liten del av tiden vår. Det vi bruker mest tid på, er å være en ombudsmann som løpende fanger opp hva de ansatte er opptatt av og bidrar til å få løst eventuelle utfordringer på et så tidlig stadium som mulig. En annen viktig oppgave er å jobbe langsiktig for gode systemer og avtaler til det beste for både ansatte og selskap. I denne oppgaven ligger også arbeid med å drøfte utvelgelseskriterier ved eventuelle permitterings- og nedbemanningsprosesser. 

Har du en situasjon du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme?

Våren 2020 ble det sendt ut permitteringsvarsler til flere av våre medlemmer grunnet koronasituasjonen. Da det ble klart for oss at mange av varslene ikke hadde grunnlag i bortfall av arbeid, ba vi ledelsen om å trekke varslene for navngitte personer. Rett før påskeuka fikk vi den gledelige beskjeden om at varslene ble trukket. Å trekke disse varslene og ta selvkritikk var for øvrig en forbilledlig handling av HR-avdelingen i NORCE. 

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?

Det norske trepartssamarbeidet med sentraliserte lønnsoppgjør og en sammenpresset lønnsstruktur er – landet sett under ett – et stort konkurransefortrinn.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

I mediene hører vi om varehandel- og industribedrifter som prøver å hindre organisering gjennom å tilby ulike «gulrøtter» til uorganiserte, etter modell fra tilsvarende forsøk utenfor landet. Jeg håper ansatte i slike bedrifter ikke lar seg kjøpe og at de aktuelle selskapene innser at et organisert arbeidsliv ikke er en ulempe, men en fordel.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du gir vervet videre?

Et tett og tillitsfullt samarbeid mellom ledelsen og fagforeninger på tvers av avdeling, lokasjon og forening.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I