– Trivsel er avgjørende

Kaffepausen med Bjørn Gunnar Tafjord
Medarbeidere som trives og mestrer sin arbeidssituasjon bidrar til en positiv drakultur og godt faglig og sosialt miljø, mener Bjørn Gunnar Tafjord. Derfor er hans hjertesak som tillitsvalgt at flest mulig har en følelse av å være en del av en slik organisasjonskultur.
22. oktober 2021

Fotograf Cecilie Hatløy

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte. 

Bjørn Gunnar Tafjord (57) jobber som seniorrådgiver ved Høgskulen i Volda. Han har vært tillitsvalgt siden februar 2019, og ble valgt som hovedtillitsvalgt i mars 2021.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Den drikker jeg ved frokostbordet hjemme sammen med madammen og katten mens TV2-nyhetene ruller i bakgrunnen. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Da starter jeg med å sjekke kalender og e-post og legger en liten slagplan for dagen. Dersom jeg får tid blir det gjerne en ny kjapp kaffekopp sammen med kolleger på personalrommet. Jeg er veldig glad i å ha noe søtt til kaffen, og er jeg heldig finner jeg en kjeks eller twist. Vi har også god tilgang på frukt og bær gjennom dagen.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Å kunne bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø. 
  • Bistå medlemmer som av ulike grunner møter på spesielt utfordrende situasjoner i arbeidshverdagen. 
  • Ivareta medlemmers interesser knyttet til lønns- og karriereutvikling.

BJØRN GUNNAR TAFJORD

— Jeg er generelt ikke imot privatisering, men jeg liker ikke at det skal gå an å opparbeide seg store private formuer fordi du har klart å skaffe deg tilgang til et sugerør inn i statskassa.

Hva innebærer jobben din?

Rollen som seniorrådgiver for bidrag- og oppdragsaktivitet (BOA) innebærer en rekke faglige og administrative arbeidsoppgaver knyttet til utvikling og etablering av ulike typer forsknings- og utviklingsprosjekt. Dette innebærer også faglig og administrativ støtte til kollegaer som arbeider med søknader om eksterne forskningsmidler. Jeg driver også med akkvisisjonsarbeid, altså utadrettet arbeid mot potensielle samarbeidspartnere innenfor offentlig og privat sektor, for å fange opp behov som disse har for forskningsprosjekt, utviklingsarbeid og etter- og videreutdanning som matcher vår fagportefølje.

Hvordan ble du tillitsvalgt?
Jeg ble oppfordret av hovedtillitsvalgt til å stille meg til disposisjon for lokallaget. Etter en periode i styret som økonomiansvarlig ble jeg spurt om å stille til valg som hovedtillitsvalgt påfølgende periode.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

Å bidra til at mine kolleger trives og har det bra på jobb! For at medarbeidere skal føle jobbtilfredshet er det svært viktig at de opplever å bli verdsatt for den jobben de gjør og at de i størst mulig grad er fornøyde med sin egen situasjon, både faglig, lønnsmessig og sosialt.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg opplever meg selv som tydelig, handlingsdyktig og engasjert. Jeg opplever også å ha tillit og god forståelse for rollen som tillitsvalgt. Dette er egenskaper som jeg håper vil hjelpe meg til å mestre oppgaven.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Jeg er i utgangspunktet frikjøpt 25 prosent fra min ordinære stilling som seniorrådgiver, men fram til nå har fagforeningsarbeidet kommet på toppen av mine ordinære arbeidsoppgaver. Vi har stadige møter med ledelsen knyttet til lønnsforhandlinger, samt informasjonsmøter og drøftinger. Det er mye som skjer hele tiden, og rollen som hovedtillitsvalgt har blitt en del av jobben og foregår i praksis innimellom andre arbeidsoppgaver.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Blant annet ved å fremme Forskerforbundets saker og standpunkt i møte med ledelsen. Som representant for det største fagforbundet ved Høgskulen i Volda har jeg et ansvar for at vår stemme blir hørt. Som hovedtillitsvalgt legger jeg også vekt på å samarbeide godt med styret i lokallaget for å sikre god kommunikasjon og felles forståelse for de sakene vi arbeider med.

Fotograf Cecilie Hatløy

Hva er det mest givende med vervet?

Å kunne utgjøre en forskjell og få gjennomslag for viktige saker for medlemmene våre. Det er  tilfredsstillende å ha reell innflytelse og medbestemmelse i møte med ledelsen, og merke at du har en viktig stemme. Det er også svært givende å vite at du har hjulpet en kollega til å få en bedre arbeidshverdag.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg håper at jeg oppleves som åpen og imøtekommende. Jeg tror også at jeg er engasjert, lyttende og løsningsorientert.

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?
I et historisk perspektiv har det vært mange viktige milepæler. Jeg vil likevel trekke fram innføringen av sykepenger og arbeidsledighetstrygd. Arbeidsmiljøloven er også selvsagt helt sentral.   

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Da ville jeg ha innskrenket muligheten for at private skal kunne berike seg ved å utnytte fellesskapet sine ressurser. Jeg tenker da for eksempel på personer som har brukt muligheten til å etablere private selskap som har levert tjenester til det offentlige, spesielt innenfor helse- eller oppvekstområdet. Jeg er generelt ikke imot privatisering, men jeg liker ikke at det skal gå an å opparbeide seg store private formuer fordi du har klart å skaffe deg tilgang til et sugerør inn i statskassa.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du gir vervet videre?

Da håper jeg å ha bidratt til at vi fortsatt har et velfungerende lokallag og et godt og konstruktivt samarbeid med ledelsen. Jeg håper også at vi da har fått på plass et bedre system for god informasjonsflyt mellom lokallag og medlemmer. I tillegg håper jeg at det generelle lønnsnivået ved Høgskulen i Volda har gjort et par hopp og nærmet seg landsgjennomsnittet i vår sektor.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I