Miljøbevisst mann

Kaffepausen med Christian Thue Bjørndal

I utgangspunktet ønsket han ikke å bli valgt til lokallagsleder, men nå finner Christian Thue Bjørndal mening i å jobbe for et godt arbeidsmiljø og et godt samarbeidsklima med arbeidsgiver og de andre fagforeningene.

14. oktober 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Christian Thue Bjørndal (36) jobber som førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på Norges Idrettshøgskole. Han har vært tillitsvalgt siden juni 2021.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Å lage den første kaffekoppen er dagens første gjøremål! Jeg liker best ferskbrygget kaffe fra kaffemaskinen min – som dessverre er midlertidig ute av drift.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Da setter jeg på mer kaffe. Da går det i mørkbrent fransk kontinentalkaffe fra presskannen jeg har på kontoret.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Jeg har et sterkt ønske om å bidra på vegne av fellesskapet.
  • Jeg brenner for et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø på arbeidsplassen min.
  • Jeg visste at jeg kom til å lære mye om organisasjonsarbeid, medbestemmelse og samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

CHRISTIAN THUE BJØRNDAL

– Lønn er et utrolig viktig virkemiddel for at vi ikke skal bli hengende for langt etter alle andre yrkesgrupper.

Hva innebærer jobben din?

Jobben min innebærer en 50/50-deling mellom undervisning og forskning. Jeg underviser for det meste på trenerutdanningen på Norges Idrettshøgskole, og forsker på barne- og ungdomsidrett og ferdighetsutvikling i idrett.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg ble nominert av valgkomiteen som lederkandidat, men prøvde å overtale dem til at jeg «bare» burde bli styremedlem. Det var rett og slett fordi jeg syns det ville vært en god idé å ha en leder med mer organisasjonserfaring. Men da det ordinære medlemsmøtet var gjennomført uten at ledervervet ble besatt, ble jeg valgt i et ekstraordinært møte. Det syns jeg var veldig hyggelig og veldig spennende, men også litt overveldende. Jeg skjønte at det kom til å bli en bratt læringskurve.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

Lønnsutviklingen til langtidsutdannede og vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, et godt arbeidsmiljø og et godt samarbeidsklima med arbeidsgiver og de andre fagforeningene.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg er god i relasjoner og kjenner arbeidsplassen min godt.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Det er utfordrende! Arbeidet som tillitsvalgt kommer fort i tillegg til forskning og undervisning. Samtidig er arbeidsoppgavene som tillitsvalgt ofte noe som må prioriteres raskt og til fordel for andre arbeidsoppgaver.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Jeg er jo veldig fersk som leder for lokallagsstyret, men vi har i starten vært opptatt av å informere medlemmene fortløpende om saker som vi fremmer til drøfting med ledelsen. I tillegg ønsker vi å holde regelmessige medlemsmøter, samt å arrangere minimum ett faglig og sosialt medlemsseminar i året. Summen av dette vil forhåpentligvis gjøre at lokallaget er godt synlig på arbeidsplassen.

Hva er det mest givende med vervet?

Det er veldig meningsfullt å arbeide for å representere medlemmene på en god måte, og sammen med arbeidsgiver og de andre fagforeningene bidra til et godt samarbeidsklima.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg tror mange opplever meg som positiv, entusiastisk og omgjengelig. Jeg er nok en som ikke sier nei til folk, og selv om det kanskje ikke alltid er en god egenskap, ønsker jeg å vise at jeg tar dette på alvor – at jeg jobber for å ivareta medlemmenes interesser på en god måte. Jeg kjenner på et stort ansvar når jeg tar på meg denne hatten.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Den begredelige reallønnsutviklingen til vitenskapelig ansatte i statlig UH-sektor i kombinasjon med høy midlertidighet. Vi lever i et samfunn der retten til og mulighetene for utdanning er bred og viktig. Hvis det fortsatt skal være viktig i fremtiden, må sektoren være konkurransedyktig og lønna må gjenspeile kvaliteten vi forventer av norsk forskning. Da kan det ikke være mer attraktivt å bli alt mulig annet. Lønn er et utrolig viktig virkemiddel for at vi ikke skal bli hengende for langt etter alle andre yrkesgrupper.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

Å ha bidratt til å øke arbeidsgivers forståelse for viktigheten av å tenke strategisk og langsiktig rundt den relative reallønnsutviklingen til vitenskapelige ansatte og andre langtidsutdannede i statlig UH-sektor. Jeg håper også at jeg har bidratt til en god plattform og gode rutiner for lokallaget som gjør det enkelt for neste leder å styre og ta stafettpinnen videre. Og selvfølgelig håper jeg at jeg har bidratt til å utvikle et positivt arbeidsmiljø og samarbeidsklima på institusjonen.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I