Vil stanse lønnsnedgangen

Kaffepausen med Aslak Jangård Orre

For at forskeryrket skal være attraktiv for kommende generasjoner, må det ligge trygge og stabile økonomiske rammer i bunn. Det ønsker Aslak Jangård Orre å jobbe for.

6. oktober 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Aslak Jangård Orre (49) jobber som seniorforsker hos Chr. Michelsens Institutt (CMI). Han har vært tillitsvalgt siden april 2021.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp? 

Den drikker jeg klokken syv om morgenen, hjemme mens jeg hører på NRK Nyhetsmorgen og lager frokost til guttungen og meg. Jeg maler bønnene selv og brygger kaffen i en espressokanne. Morgenkaffen er viktig, såpass at det er vanskelig å forestille seg livet uten.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb? 

Leser mail og nyheter fra mine forskningsfelt.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Jeg ble spurt av valgkomiteen. 
  • Jeg har vært lenge på CMI og kjenner institusjonen, ledelsen og de ansatte godt. 
  • Tror jeg har tillit blant mange, for jeg har alltid vært aktiv i debattene i fagforeningen.

ASLAK JANGÅRD ORRE

– Valgkomiteen la vekt på at jeg var en som tør å stå på kravene og at jeg ikke er redd for å være litt kontrær. Det ser jeg på som en tillitserklæring.

Hva innebærer jobben din? 

Jeg er statsviter og forsker på politikk og utvikling i Afrika, hovedsakelig Angola og Mosambik. Mye av tiden går til å søke om midler, holde meg orientert om muligheter, vedlikeholde nettverk, delta i et stort antall møter og prosesser, starte opp og rapportere om prosjekter – og skrive og forske litt mellom alt.

Hvordan ble du tillitsvalgt? 

Jeg ble spurt av valgkomiteen til instituttets lokallag, og valgt på medlemsmøte – denne gang på Teams. Vi har en veldig god fagforeningskultur på CMI, og over tid er det mange som har hatt rollen som leder. Så det var nok også et element av at nå var det min tur.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt? 

At også de mange (og ganske nye) utenlandske og ikke-norsktalende medlemmene skal føle seg stadig mer hjemme i fagforeningen.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt? 

Jeg tar meg tid til å lytte til de utfordringene hvert enkelt medlem har. Jeg tror også jeg har en evne til å formidle de mange ulike ståstedene vi alle opererer ut fra, for slik å kunne manøvrere mot et best mulig resultat. Da jeg fikk forespørselen fra valgkomiteen, la de vekt på at jeg var en som tør å stå på kravene og at jeg ikke er redd for å være litt kontrær. Det ser jeg på som en tillitserklæring.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt? 

Det må tas innimellom alt annet. Jeg er ikke så flink til å dele opp tiden og separere arbeidsoppgaver. Jeg tenderer mot å ta «det umiddelbare» først, uansett.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt? 

Jeg tror ikke jeg gjør, eller trenger å gjøre, noe spesielt. De fleste vet alltid hvem som er tillitsvalgt på CMI – vi er litt over 50 medlemmer. Samtidig har det vært en del gjennomtrekk i staben den siste tiden og mange nye medlemmer har kommet til. Siden vi ikke har kunnet treffe hverandre så mye på grunn av korona, har jeg begynt på en runde der jeg snakker med alle de nye medlemmene for å bli litt bedre kjent med dem og vise at jeg er tilgjengelig dersom det skulle være noe.

Hva er det mest givende med vervet? 

Det er litt tidlig å si etter så kort tid, men om vi klarer å lose gjennom et godt lønnsoppgjør som folk oppfatter som rettferdig, tror jeg det vil føles godt.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg? 

Som en man kan snakke med, uformell og tilgjengelig. Kanskje noen synes jeg er litt vel uformell og dermed uklar i prosesser? Da tenker jeg særlig på ansatte som kommer fra større arbeidsplasser og er vant med forhold der ting er mer prosesstyrt og formalisert. Kanskje kan det også virke fremmed for kollegaene våre fra andre land. I mange år har vi i stor grad hatt en veldig uformell kultur her på CMI fordi vi har vært få. Nå som vi har vokst en del, øker behovet for å formalisere en del prosesser.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du? 

Å stanse det mange unge langtidsutdannede akademikere og forskere oppfatter som en reallønnsnedgang over tid.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet? 

Vi får ny direktør på instituttet om et halvt års tid. Jeg ønsker å videreføre tradisjonene vi har hatt for at lokallaget og instituttledelsen samarbeider godt. Men jeg ønsker også å jobbe for at den nye ledelsen tar lønnsspørsmål på alvor og gjør forskeryrket attraktivt, særlig for de yngre forskerne. Fortsetter utviklingen, vil forskertilværelsen bli mye slit for liten evne til å skaffe komfortabel bolig og stabile økonomiske forhold. Det vil gå utover rekrutteringen til yrket.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I