Deler av sin kunnskap

Kaffepausen med Vidar Alne Paulsen
For Vidar Alne Paulsen er det et privilegium at han som tillitsvalgt får delta på kurs. Det gagner også resten av de ansatte på Jødisk Museum i Oslo – der alle er medlemmer av Forskerforbundet.
28. september 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Vidar Alne Paulsen (43) jobber som undervisningsleder på Jødisk Museum i Oslo. Han er inne i sin andre periode som tillitsvalgt, og har totalt seks år i vervet siden han først steg inn i rollen i 2014. 

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Behovet for medbestemmelse på arbeidsplassen. På den tiden da jeg ble tillitsvalgt hadde vi flere lønnsforhandlinger enkeltvis, og en innskuddspensjon på kun to prosent, så det var med andre ord rikelig med grunner for å danne en fagforening.
  • Solidaritet med mine kolleger og viktigheten av å stå samlet. Jeg har selv vært vitne til hvor vanskelig det kan være å stå alene overfor ledelsen når det oppstår en uoverensstemmelse, og i slike situasjoner er det vesentlig å ha noen å kunne støtte seg på. 
  • Et behov for kunnskap om de lovene og reglene som gjelder i arbeidslivet. Det var et felt jeg visste lite om før jeg begynte å jobbe, men som jeg nå, takket være vervet i Forskerforbundet, har fått et økt innblikk i. 

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Den drikker jeg på jobb når arbeidsdagen starter. Det går i mørk traktekaffe her på jobb, men på hjemmekontoret har jeg egen kaffemaskin som kverner bønner. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Det kommer litt an på om jeg skal ha undervisning eller ikke. Hvis jeg skal ta imot besøk fra klasser, så begynner jeg dagen med å forberede det. Er det ikke er undervisning på planen, begynner jeg dagen med å se over innboksen min og besvare e-poster.

VIDAR ALNE PAULSEN

— Jeg har selv vært vitne til hvor vanskelig det kan være å stå alene overfor ledelsen når det oppstår en uoverensstemmelse.

Hva innebærer jobben din?

De fleste arbeidsoppgavene mine er knyttet til undervisning, både det å undervise, planlegging av undervisning og å lage undervisningsopplegg. Utover det har jeg en del administrative oppgaver, samt at jeg nå er i gang med å organisere en serie med internasjonale seminarer for museumspedagoger i Europa, i samarbeid med POLIN – museet for de polske jødenes historie i Warszawa. Under pandemien fikk jeg også muligheten til å sette meg inn i et helt nytt felt, nemlig å lage podkast for museet. Det var en nyvinning i min arbeidshverdag. 

Jeg har en bred historiebakgrunn, og har egentlig middelalderhistorie som mitt spesialfelt, men det som er så spennende med jødisk historie er at den er så bred, både i geografi og i tid. Jødisk historie strekker seg helt tilbake til antikken, og det finnes jødiske samfunn i land fra USA til Japan og Sør-Afrika. Det er et felt med en enorm dybde i tematikker, kronologi og historie, der det alltid er mer å lære. Det syns jeg er spennende! 

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Det var nok litt tilfeldig. Ettersom Jødisk Museum i Oslo er en liten arbeidsplass, med kun seks faste ansatte, var det ikke så mange å velge mellom da det skulle fordeles verv som representant i styret, HMS-ansvarlig og tillitsvalgt. Etter å ha hatt vervet i en del år føler jeg meg i hvert fall som en bedre kvalifisert kandidat nå enn da jeg startet. 

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

At medlemmene mine føler en trygghet og forutsigbarhet på arbeidsplassen. Og at lønnen de får står i samsvar med innsats og ansvar.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg er interessert i mennesker av natur. Samtidig lytter jeg aktivt til dem jeg snakker med, og prøver å forstå mine samtalepartnere.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Det balanseres mellom de andre arbeidsoppgavene mine. Det er i hovedsak i forbindelse med årsmøter eller lønnsforhandlinger at det må dedikeres ekstra tid og energi til vervet. Unntaket er selvsagt når det oppstår spesielle situasjoner som krever at det prioriteres der og da. 

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Akkurat det er ikke så vanskelig på min arbeidsplass, ettersom vi er veldig få ansatte og alle som jobber her er medlemmer av Forskerforbundet. Jeg har i tillegg vært tillitsvalgt i en årrekke, så mine kolleger vet godt min rolle. Ellers prøver jeg å videreformidle kunnskap jeg tilegner meg gjennom Forskerforbundets kurs til mine kolleger ved å ha en liten presentasjon for dem i etterkant. Slik gagner forhåpentligvis kompetansehevingen jeg går gjennom også mine kollegaer. 

Hva er det mest givende med vervet?

Å vite at jeg gjør en forskjell og er med på å gjøre arbeidsplassen bedre. Jeg syns også det er et privilegium å få delta på Forskerforbundets kurs og få muligheten til å møte kolleger fra andre sektorer rundt om i landet. 

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg håper de vil beskrive meg som hjelpsom og interessert i å finne best mulige løsninger for de problemene som dukker opp i arbeidshverdagen.

Har du en situasjon du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme?

Museet måtte gjennom en nedbemanning i 2019, og det førte naturlig nok til en god del uro og usikkerhet i staben. Arbeidet med å finne en best mulig løsning for mine medlemmer i den situasjonen var krevende, og da var det godt å ha Forskerforbundet sentralt i ryggen, med råd og ekspertise. Jeg syns også lokallaget gjorde en god jobb med å bistå dem som ble hardest rammet av nedbemanningen.

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?

Ja, da vil jeg trekke frem arbeidsmiljøloven. Det er en bærebjelke i norsk arbeidsliv og gir en ekstra trygghet til alle arbeidstakere i Norge.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Jeg tenker jeg ville gått for en litt kortere arbeidsuke. Jeg tror 30 timer ville vært vel så effektiv som en arbeidsuke på 37,5 timer som vi har nå. Jeg tror det ville gitt mer overskudd og bedre livskvalitet.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du gir vervet videre?

Da håper jeg å kunne overlate et velfungerende lokallag til min etterfølger. Altså et lokallag som har fått på plass gode rutiner for lønnsforhandlinger, og rutiner for å stå best mulig rustet til å løse de utfordringene som oppstår på arbeidsplassen.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I