– Jeg ser heller løsninger enn konflikter

Kaffepausen med Tommy Haugsnes

Tommy Haugsnes brenner for å ha en reell påvirkningskraft, og tror hans positive og løsningsorienterte innstilling øker sjansene for at han oppnår nettopp det.

20. september 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Tommy Haugsnes (49) jobber som seniorrådgiver innen navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket. Han er lokallagsleder og tillitsvalgt for 14 medlemmer, og har vært det siden 2017.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Det er det første jeg gjør om morgenen. I ukedagene er det klokken 06:30 hjemme på kjøkkenet. I helgene er det klokken 08:00 på senga – da både lager og serverer jeg. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Det er å si hei til sjefen, hente meg en kopp kaffe og gå gjennom e-post. Etter halvannet år med hjemmekontor er det veldig fint å være tilbake på kontoret. Vi har en fleksibel ordning, hvor man kan velge å jobbe hjemmefra eller fra kontoret, og det er en fin kombinasjon.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • For å kunne være med å påvirke på arbeidsplassen min. 
  • Forskerforbundets kurstilbud for tillitsvalgte.
  • Å kunne påvirke lønnsforhandlinger via lokale forhandlinger.

TOMMY HAUGSNES

– Jeg skulle gjerne økt grunnlønna til sykepleiere med 100.000 kroner.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Kystverket er en god arbeidsgiver og gir oss den tiden vi trenger, så jeg setter av tid til tillitsvalgtarbeidet i arbeidstiden.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg ble overtalt av han som er tidligere leder, som ønsket å gå av. Det kom veldig brått på, men jeg tenkte at det ville bli bra. Jeg har vært tillitsvalgt siden 2017, og da hadde jeg vært medlem i to år allerede samt nestleder en kort periode.

Hva er du opptatt av som tillitsvalgt? 

Jeg representerer også Unio, Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, som hovedtillitsvalgt i organisasjonen, og er opptatt av at vi skal ha en reell påvirkningskraft.

Hvilke personlige egenskaper føler du at du drar nytte av som tillitsvalgt?

Jeg er løsningsorientert og positiv av natur, og ser heller løsninger enn konflikter. Samtidig må man være realistisk. Det er ikke vits å ta kamper som ikke er realistiske.

Hva er den største utfordringen med å være tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Vi er en statlig organisasjon på 1000 ansatte som har gjennomgått flere store, politisk bestemte organisasjonsendringer de siste årene. Vi tillitsvalgte føler ofte at organisasjonsutvikling-prosesser bare er en skinnprosess, da resultatet ofte er forutbestemt av ledelse eller departement. Vi gjennomgår drøftinger og forhandlinger, men konklusjonen kunne nesten vært skrevet på forhånd, for vi føler ikke alltid at vi har en reell innflytelse eller påvirkningskraft. 

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt under en pandemi?

Det har gått forbausende bra! Vi har vært flinke til å lage gode hjemmekontorløsninger. Alle tillitsvalgte har fått på plass regelmessige digitale informasjonsmøter med ledelsen lokalt og nasjonalt. Vi ser at mange møter i fremtiden nå kommer til å gå over Teams, da det er lettere å samle alle.

Hva er det mest givende med vervet?

Det mest givende er å bli involvert i prosesser som berører arbeidsplasser til kolleger, samt delta på faste samarbeidsutvalgsmøter på virksomhetsnivå. Vi har for eksempel et veldig godt samarbeid på virksomhetsnivå med Akademikerne, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og LO. Det er veldig givende, og vi ser at vi kan utgjøre en forskjell når vi står samlet.

Hvilken del av jobben som tillitsvalgt mener du er mest undervurdert?

At det er veldig tidkrevende med tanke på møter og reiser, og hvor mye tid som går med til forberedelser og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. 

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Dette er kanskje et utradisjonelt svar, ettersom det ikke gjelder ikke for mine medlemmer, men jeg skulle gjerne økt grunnlønna til sykepleiere med 100.000 kroner. Med 16 års ansiennitet, høyskole- og videreutdanning har de i dag en makslønn på ca. 540 000 kroner, pluss tillegg for å jobbe skift hver tredje helg. Når vi ser tilbake på pandemien vi har vært gjennom, og hvor samfunnskritiske de er, så er dagens lønn en «skam» for det norske samfunn. 

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

Jeg håper at alle mine medlemmer har hatt en god lønnsutvikling og følt trygghet i at jeg har stilt opp når det har vært vanskelige situasjoner på arbeidsplassen.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I