– Arbeidslivet bør basere seg mer på tillit

Kaffepausen med Ragnar Knudsen

Hovedtillitsvalgt Ragnar Knudsen drømmer om en tillitsreform. Og at alle ledere skal lære seg formålsparagrafen i hovedavtalen i staten utenat.

8. september 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Ragnar Knudsen (54) jobber som seniorrådgiver ved Høgskolen i Østfold. Han har vært tillitsvalgt siden 2005, og hovedtillitsvalgt siden høsten 2019. 

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Ved frokostbordet hjemme. Den første kaffekoppen er både nødvendig påfyll av koffein og en hurtiglading av de mentale batteriene. På jobben har jeg etter mange år som vanemessig storforbruker av kaffe lagt om og gått over til te. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Jeg prøver å planlegge og strukturere dagen best mulig før det drar seg til, så det blir en titt i møtekalenderen, en kjapp første gjennomgang av e-post, og planlegging av de løpende oppgavene og sakene.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Jeg vil ta aktiv del i kampen for gode arbeids- og lønnsvilkår.
  • Det er spennende og givende å stadig få ny erfaring og lærdom.
  • Jeg mener vervet fyller en nødvendig rolle i organisasjonsdemokratiet.

RAGNAR KNUDSEN

—Jeg mener arbeidslivet som trer fram etter pandemien bør basere seg mer på tillit og fleksibilitet under ansvar.

Hva innebærer jobben din?

Gjennom mine 27 år som ansatt ved Høgskolen i Østfold har jeg blant annet jobbet med studentopptak og rådgiving til studieplanarbeid og utredninger. Jeg har gjennom denne jobben hatt store kontaktflater, og lært mye om organisasjonen som har vært nyttig å ta med seg inn som tillitsvalgt. Vervet jeg nå har som hovedtillitsvalgt innebærer 80 prosent frikjøp fra seniorrådgiverstillingen i studieadministrasjonen. 

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg er ansvarsfull av natur og oppdragelse, og har gjennom hele livet tatt på meg verv, koordinering og lederskap både på jobb og privat. Så det falt seg egentlig litt naturlig å si ja da jeg ble spurt av daværende plasstillitsvalgt i administrasjonen om jeg var villig til å stille som hans vara. Da han sluttet, rykket jeg opp som tillitsvalgt, før jeg for to år siden ble valgt til vervet som hovedtillitsvalgt.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

At medvirkning for ansatte og medbestemmelse for tillitsvalgte tas på alvor, slik lov- og avtaleverk sier. Jeg er særlig opptatt av å skape gode rammer for dialog mellom fagforeningene og å utvikle et gjensidig respektfullt samarbeidsklima med ledelsen på alle plan. Dette er et av de viktigste poengene å ta med seg fra hovedavtalen i staten, og det som jeg mener gir best gevinst for alle over tid. 

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg er ganske balansert og diplomatisk anlagt, og evner som regel å forstå begge sider av bordet. Dette må ofte til for å kunne bidra til gode løsninger i vanskelige saker. Ellers er jeg ganske god på avtaleverk, jus og regler, som er ryggraden i tillitsvalgtoppdraget. Jeg tror jeg også har gode empatiske evner og en tillitvekkende personlighet. 

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Siden jeg har et frikjøp på 80 prosent fra min faste stilling, er oppdraget som hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, og tre andre fagforeninger innenfor UNIO-samarbeidet, det som fyller opp de fleste dagene. 

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

I min første periode som hovedtillitsvalgt har det naturlig nok blitt mye elektronisk kommunikasjon og litt for lite av fysiske møter, men jeg håper at pandemien slipper taket og muliggjør en større grad av oppsøkende medlemsvirksomhet. Overfor ledelsen er jeg en aktiv og sterk stemme i IDF-møtene vi har, og jeg legger stor vekt på et godt samarbeid og god dialog med de andre fagforeningene.

Hva er det mest givende med vervet?

Opplevelsen av å være til nytte og utgjøre en forskjell, spesielt når vi lykkes med å bidra til løsninger som både de ansatte og arbeidsgiver sier seg fornøyd med. 

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg ønsker å bli oppfattet som tillitsvekkende, seriøs, kunnskapsrik og imøtekommende.

Har du en dag du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme?

Det har vært både gode og tunge øyeblikk, men på plussiden husker jeg godt da arbeidsgiver, etter flere år med påvirkning fra oss tillitsvalgte, endelig, som en av de siste utdanningsinstitusjonene i landet, tok seniorrådgiverkoden aktivt i bruk gjennom å innvilge våre krav om opprykk av mange ansatte i en lokal forhandling. Det innebar at meget dyktige, høyt kvalifiserte og godt erfarne ansatte i rådgiverstillinger endelig fikk en mer rettferdig verdisetting av arbeidet sitt. Ellers velger jeg å tro at høydepunktene fortsatt ligger frem i tid, i de større utviklingssakene vi jobber med nå for tida.

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?

At vi har gode arbeidstidsordninger og gode ordninger for ferie, permisjon og lønn ved sykdom. Det har ikke kommet av seg selv!

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Da ville jeg erstattet statlig styring, kontroll og rapporteringsregimet i sektoren vår med en tillitsreform. Jeg mener arbeidslivet som trer fram etter pandemien bør basere seg mer på tillit og fleksibilitet under ansvar. Ansatte i kunnskapssektoren går inn kontordøra eller logger på fra hjemmekontoret med den intensjonen å gjøre en utmerket jobb, og det må de få nok tid og spillerom til å gjøre.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

At vi har utviklet en kunnskapsorganisasjon med et enda bedre rammeverk for arbeids- og lønnsvilkår, og med gode verdier og holdninger til ansattes medvirkning og fagforeningens medbestemmelse. Og at alle ledere kan formålsparagrafen i hovedavtalen i staten utenat.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I