– Engasjerte stemmer bør bli hørt

Kaffepausen med Mari Skjesol Johansen
Mari Skjesol Johansen er inne i sitt syvende år som tillitsvalgt. Siden dag én har hun kjempet for viktigheten av medbestemmelse.
27. juli 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte. 

Mari Skjesol Johansen (37) jobber som seniorrådgiver i den nasjonale etaten Statped. Hun startet som tillitsvalgt i 2014 og har vært hovedtillitsvalgt siden 2017.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp? 

Den drikker jeg hjemme mens jeg lager frokost og matpakke til barna mine. Da drikker jeg helst svart kaffe. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb? 

Aller først går jeg over dagens gjøremål på møteplanen. Deretter tar jeg gjerne en morgenkaffe med kollegaer enten digitalt eller fysisk på kontoret. Det er alltid hyggelig å høre hva kollegaene mine skal i løpet av uka.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Bistå medlemmer i medlemssaker.
  • Jobbe for lønns– og arbeidsvilkår.
  • Ivaretakelse av medbestemmelse.

MARI SKJESOL JOHANSEN

– Jeg tror det å være godt forberedt er nøkkelen til å gjennomføre lønnsforhandlinger på en god måte.

Hva innebærer jobben din?

I jobben som seniorrådgiver på fagavdeling syn i Statped bistår jeg PPT i kommune og fylkeskommune i saker hvor det er behov for synspedagogisk kompetanse rettet mot opplæring i barnehage og skole. Både synspedagogisk kartlegging, drøftinger og forslag til synspedagogiske tiltak er en del av mine arbeidsoppgaver.

Hvordan ble du tillitsvalgt? 

Jeg ble forespurt om det var noe jeg kunne tenke meg. Det så jeg på som en tillitserklæring den gang tilbake i 2014, og jeg har aldri angret på at jeg takket ja. Jeg syns det er både spennende og veldig givende. Og ikke minst lærerikt, man får stadig satt seg inn i nye problemstillinger som dukker opp.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

For meg er det viktig å være tilgjengelig for medlemmene og at de opplever at jeg stiller opp når det er behov for det. Medlemmene skal oppleve at jeg er profesjonell i vervet og at jeg er tilliten verdig, og føle at de har tillitsvalgte i ryggen. Du skal vite at du er medlem av en gjeng som står opp for hverandre.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt? 

Jeg er uredd og tydelig, samtidig som jeg er lyttende og god til å forholde meg til fakta.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Jeg er 50 prosent frikjøpt og jobber aktivt i vervet som hovedtillitsvalgt. 

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt? 

Statped er landsdekkende og vi har medlemmer spredt over hele landet, så for meg er det viktig å nå ut til alle medlemmer. Digitale plattformer brukes aktivt til informasjon og medlemsmøter. Like viktig er det gode samarbeidet med de lokale tillitsvalgte som befinner seg i Statpeds regioner. Jeg har også en tydelig stemme på IDF-møtene våre (informasjon, drøfting og forhandling), som vi har i staten mellom arbeidsgiver og organisasjonene.

Hva er det mest givende med vervet? 

Det mest givende er å være en god representant for medlemmene og tale Forskerforbundets saker på en tydelig og saklig måte i møter med arbeidsgiver. Det er også givende at det er varierte arbeidsoppgaver. Vi bistår enkeltmedlemmer, jobber for å fremme medlemmers stemme internt i Statped og skriver høringsuttalelser utenfor Statped.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg? 

Jeg håper at jeg oppleves som profesjonell i rollen, at jeg er stødig og til å stole på. 

Har du en situasjon du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme? 

Jeg glemmer ikke min første lønnsforhandling i 2017. Jeg var helt fersk som hovedtillitsvalgt og var veldig spent. Heldigvis var jeg godt forberedt gjennom Forskerforbundets kurs, og det ble lagt opp en god strategi, som følges igjen år etter år. Det at vi var så godt forberedt gjorde at vi kom ut med et resultat vi var fornøyd med. Jeg tror det å være godt forberedt er nøkkelen til å gjennomføre lønnsforhandlinger på en god måte.

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på? 

Her ønsker jeg å trekke fram tariffoppgjøret i 2000/2001 som ga mange arbeidstakere rett på en femte ferieuke, og ferieloven som gir arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du? 

Et selvsagt inkluderende arbeidsliv tilrettelagt for alle arbeidstakere uavhengig av funksjonsnedsettelse, og hvor universell utforming på alle samfunnets arenaer er regelen, ikke unntaket.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du er ferdig som tillitsvalgt? 

Jeg håper at jeg har vært en tydelig og rakrygget hovedtillitsvalgt som har stått opp for medlemmene og talt deres sak, i både medgang og motgang. Og for ikke å glemme mitt engasjement for viktigheten av medbestemmelse, det har vært viktig å jobbe med fra første dag i vervet som tillitsvalgt. Engasjerte stemmer bør bli hørt, og det er så viktig at de som engasjerer seg på vår arbeidsplass får komme med sin stemme. Vi må stadig jobbe for at arbeidsgiver tar hensyn til arbeidstakerne, og jeg håper jeg har vært med på å formidle det på en god måte, og at medlemmene har opplevd at det nytter å komme med tilbakemeldinger og ønsker.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I