– Like viktig som olja

Kaffepausen med Gjertrud Stordal
Da Gjertrud Stordal plutselig gikk opp i lønn uten å ha forhandlet om det, startet engasjementet hennes i lokallaget. Hun ønsker mer lønn til barnehagelærere, lærere og sykepleiere, og mener ordninger som trepartssamarbeidet og foreldrepermisjon har formet landet vårt.
13. juli 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Gjertrud Stordal (49) er førstelektor i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Hun har vært tillitsvalgt siden august 2017.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Den drikker jeg hjemme om morgenen, mens jeg venter på at det skal bli ledig på badet. Det er gjerne svart kaffe med litt melk i. Og alltid filterkaffe, det er jeg nøye på.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Sier hei til kollegaene mine og slår av en prat med de jeg møter på i gangen. Vel inne på kontoret er det litt varierende hva jeg starter med. Ofte er det å lese og svare på e-post, men hvis jeg er i en skriveprosess så er det veldig fint å bruke den morgenstunden til å jobbe med tekst eller undervisningsopplegg.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Muligheten til å påvirke.
  • Jeg synes det er en lærerik og interessant jobb.
  • Jeg ønsker å bidra til fellesskapet.

GJERTRUD STORDAL

– Jeg syns det er viktig at ansatte skal få mulighet til å ha innflytelse på ulike beslutninger som påvirker deres arbeidsdag.

Hva innebærer jobben din?         

Akkurat nå innebærer det at jeg har ansvar for avdelingen, som å legge opp arbeidsplaner og sørge for at vi får dekt opp all den undervisningen som skal dekkes på samfunnsfagseksjonen. Jeg underviser mye, og har blant annet ansvar for et emne for internasjonale studenter som er hos oss på utvekslingsopphold. En del av jobben min handler også om å veilede og være ute i barnehager.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg startet å jobbe på DMMH etter at jeg var ferdig med utdanning, og ved en lønnsforhandling fikk jeg plutselig lønnsopprykk uten å ha lagt inn krav. Da forstod jeg at det var noe jeg ikke hadde skjønt, ettersom jeg egentlig syntes at jeg hadde god lønn. Jeg bestemte meg da for å engasjere meg i lokallaget, og etter hvert som jeg hadde lyst til å være med å påvirke mer, stilte jeg til valg som tillitsvalgt. 

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?             

Det er vanskelig å plukke ut én ting, men jeg tror jeg vil trekke frem medvirkning. Jeg syns det er viktig at ansatte skal få mulighet til å ha innflytelse på ulike beslutninger som påvirker deres arbeidsdag. Det gjelder både stort og smått, alt fra tariffavtaler som man forhandler og blir enige om på nasjonalt nivå til hvordan man løser rammer rundt undervisningen og forskningen på institusjonen. Medvirkning er jo under press, så det å sørge for å hele tiden være på og opprettholde det, tenker jeg er veldig viktig. Jeg vil også nevne lønn, som er enda mer viktig nå etter de utfordrende tidene vi har vært igjennom under pandemien.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

At jeg er løsningsorientert, og prøver å se alternativer eller bidra med innspill til gode løsninger. Jeg kan også være tydelig, og tør å si ifra om jeg syns noe er feil.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Innimellom. Jeg har en viss andel timer av stillingen min frikjøpt, og de bruker jeg når det er behov for det. Vi har faste møter med ledelsen, og ellers går det i perioder gjennom året etter hva slags behov medlemmene har og om det er noe som skjer.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Vi er en ganske liten arbeidsplass, der stort sett alle kjenner alle. Sånn sett har jeg ikke noe behov for å markere. Men jeg prøver å være en tydelig tillitsvalgt med en stemme som blir hørt, og som bidrar når det trengs.

Hva er det mest givende med vervet?

Det er en kombinasjon av å ha kontakt med medlemmene lokalt, og det å få være en del av apparatet til Forskerforbundet. Det er så mange flinke og kunnskapsrike folk som jobber i Forskerforbundet, som jeg får lære masse av.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg håper at de vil si at jeg er tilgjengelig, og støttende når det trengs.

Har du en dag du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme?

Lokallaget vårt arrangerte et seminar for to år siden om arbeidsmiljø. Det var en veldig fin dag som gjorde inntrykk, der jeg følte at vi som lokallag fikk samlet institusjonen vår, fikk bidra til arbeidsmiljøet og gjorde noe for fellesskapet. Jeg tror vi kom ut av den dagen med mange gode tanker og styrker som institusjon. Vi inviterte både våre medlemmer, ledelsen, de andre fagforeningene hos oss og ulike gjester, og hadde interessante foredrag og diskusjoner om arbeidsmiljø.

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?

Jeg har stor sans for trepartssamarbeidet som vi har her i Norge. Det at vi har et system der arbeidstakere og arbeidsgivere blir enige om spillereglene, og at arbeidstakere har en reell innflytelse på beslutningsprosessene, er det virkelig verdt å verne om. Jeg vil også trekke frem foreldrepermisjonen. Det at vi har slike ordninger i Norge er vel så viktig for landet vårt som olja.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Da ville jeg gitt et skikkelig løft til kunnskapsarbeiderne, både lønns– og ansiennitetsmessig. Barnehagelærere, lærere og sykepleiere kan sies å ha vært våre frontsoldater under pandemien, og jeg ville i mye større grad anerkjent de som bygger den kunnskapen og kompetansen som vi trenger for fremtiden vår.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du er ferdig som tillitsvalgt?

Jeg skal være fornøyd hvis jeg klarer å bidra til at kunnskapsarbeidere og arbeidstakere i min sektor kommer ut av pandemien på en ålreit måte. Vi har levd i en midlertidighet i godt over et år, som har medført store endringer både når det gjelder forskning og undervisning. Jeg tror det er en periode det vil være kjempeviktig at vi evaluerer og trekker erfaringer fra. Blant annet utfordrer det digitale løftet arbeidssituasjonen til undervisere og forskere i høyere utdanning, og mitt mål fremover er å sørge for at vi kommer oss ut av pandemien uten at arbeidsvilkårene til kunnskapsarbeidere forringes.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I