Med grevling på koppen

Kaffepausen med Ida Kristine Teien
Ida Kristine Teiens favorittkopp kommer fra et besøk hos søstermuseet i Danmark, men dyret som er avbildet vil hun helst ikke treffe på.
5. juli 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte. 

Ida Kristine Teien (36) jobber som konservator ved Anno museum i Elverum kommune, og har vært lokallagsleder siden 2016 og tillitsvalgt fra 2019.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Den første koppen med kaffe drikker jeg som regel ved kontorpulten på jobb, gjerne av en porselenskopp med bilde av en grevling. Jeg er veldig glad både i kaffe og i skogen, så det er bare naturlig at jeg har et naturmotiv på kaffekoppen. Koppen kjøpte jeg da seksjonen vår var på studietur til søstermuseet vårt Dansk jagt og skovbrugsmuseum. Grevlingen har generelt sett et dårlig rykte, og det finnes dyr det er hyggeligere å møte på gårdsplassen enn en grevling.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Det er en mulighet til å lære mer både om egen arbeidsplass og om fagforeningsarbeid.
  • Jeg er generelt glad i organisatorisk arbeid, så det var naturlig å ta på seg vervet da jeg ble spurt.
  • Tillitsvalgtvervet er et stort ansvar, men det er også en mulighet til å påvirke egen arbeidsplass i et samspill med andre medlemmer – kort sagt en krevende, spennende og lærerik utfordring!

IDA KRISTINE TEIEN

– Lønnsgapet rammer kvinner, også den dagen de skal ta ut sin fremtidige pensjon.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Det første jeg gjør er å finne kaffe i kaffeautomaten, før jeg går til kontoret for å komme i gang med dagens gjøremål.

Hva innebærer jobben din?

Jeg er konservator NMF i Anno museum ved avdeling Norsk skogmuseum. Ved utgangen av 2021 står det et nytt gjenstands- og fotomagasin klart som skal huse samlingene for mange av museene i gamle Hedmark, og derfor har samlingsforvaltning og planlegging av innflytting fått et økt fokus. Jeg forsker også på museumshistorien til Klevfos industrimuseum, tidligere Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, og jobber med en ny bevaringsstrategi for fabrikkanlegget.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg var leder i lokallaget, og da hun som tidligere var hovedtillitsvalgt gikk av med pensjon, var det naturlig å tre inn i rollen som hovedtillitsvalgt.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

Min hjertesak er at museumssektoren skal ha gode rettigheter og en generell lønnsutvikling for de ansatte som er på linje med sammenlignbare sektorer.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg liker å være bredt orientert om det som skjer i samfunnet. Dette gjør at jeg er interessert i alt fra pensjonsspørsmål til vilkårene for museumsforskning.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Å være tillitsvalgt innebærer at man må ta seg tid til arbeidet når det er saker som krever at man bistår enkeltmedlemmer, og saker som angår medlemsmassen spesielt.

Hva er det mest givende med vervet? 

Det mest givende med vervet er at du som tillitsvalgt får lære mer om folk og om mekanismene i arbeidslivet. Du lærer både mer om egen arbeidsplass og de problemstillingene du står ovenfor. Det er ekstra moro når man får gjennomslag for saker etter langsiktig jobbing.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Mange er nok ikke så interesserte i tillitsvalgtarbeidet i det daglige, men jeg tror de synes at jeg er engasjert i rollen som tillitsvalgt. Selv om medlemmene er spredt rundt i hele fylket er terskelen lav for å ta kontakt.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Det er et for stort lønnsgap mellom kvinner og menn. Dette er en komplisert problemstilling, men det er ikke tvil om at dette er en sak som det må arbeides videre med. Lønnsgapet rammer kvinner, også den dagen de skal ta ut sin fremtidige pensjon.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

Den dagen håper jeg at vårt lokallag i Forskerforbundet fortsatt organiserer den største andelen av de ansatte i Anno museum, og at vi har en omforent lokal lønnspolitikk.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I