Godt arbeidsmiljø er viktig

Kaffepausen med Atle Ottesen Søvik

Atle Ottesen Søvik sin hjertesak er å opprettholde det unike arbeidsmiljøet på Menighetsfakultetet i Oslo, og å skape et enda mer inkluderende arbeidsliv.

29. juni 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Atle Ottesen Søvik (44) er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har vært tillitsvalgt siden februar 2019.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Enten på hjemmekontoret eller på jobbkontoret. Jeg starter alltid arbeidsdagen med en kopp svart kaffe. Det blir som et ritual som stiller meg inn på at arbeidsdagen er i gang. Og så holder jeg det gående med påfyll annenhver time.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Tar en dusj fordi jeg har syklet, og så kommer den nevnte kaffekoppen.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Valgkomiteen ba meg stille fordi jeg kjenner institusjonen godt og har vært studiedekan tidligere.
  • Jeg ønsket å bidra til et godt arbeidsmiljø.
  • Jeg synes det er viktig arbeid.

ATLE OTTESEN SØVIK

– Jeg har en åpen og konstruktiv tilnærming til sakene vi går inn i, noe som gjør at vi ofte ender opp med en bedre løsning enn vi hadde tenkt på i utgangspunktet.

Hva innebærer jobben din?

Det er 50 prosent undervisning og 50 prosent forskning. Teologifaget dekker veldig mye. Selv holder jeg mest på med etikk og filosofi tilknyttet kunstig intelligens for tiden, både i undervisning og forskning. 

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Valgkomiteen ba meg stille. Det var nok fordi jeg kjenner institusjonen og de ansatte godt og har vært studiedekan tidligere. Jeg tenkte at det er en viktig jobb, og at jeg med kunnskap fra begge sider av bordet kunne bidra godt.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

Vi har et veldig bra arbeidsmiljø på MF, og det er gull verdt. Min hjertesak er å jobbe for å opprettholde og styrke det gode arbeidsmiljøet. 

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg har en åpen og konstruktiv tilnærming til sakene vi går inn i, noe som gjør at vi ofte ender opp med en bedre løsning enn vi hadde tenkt på i utgangspunktet. I de senere år har jeg lært betydningen av anerkjennelse. Det står sentralt for å få til gode prosesser og løsninger.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Forskerforbundet på MF har fremforhandlet en god særavtale for sine ansatte. Jeg får tilstrekkelig fritak fra andre oppgaver til å gjøre tillitsvalgtjobben.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Siden vi bare er omtrent 130 ansatte, og flesteparten er medlem av Forskerforbundet, trenger jeg ikke finne på noe sprell for å vise at jeg er tillitsvalgt – det er allment kjent.

Hva er det mest givende med vervet?

Jeg er glad for å kunne bidra til godt arbeidsmiljø.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Siden mye sklir godt på MF, er det mange som overlater arbeidet til lokallagsstyret uten å involvere seg særlig i hva vi gjør. Men de som følger med, kan se og si at vi lykkes med det vi setter oss fore.

Foto: Jan Tore Eriksen

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?

Jeg er veldig begeistret over hvordan trepartssamarbeidet fungerer i den nordiske modellen, så selv om den er vokst frem gjennom mer enn én seier, svarer jeg det.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Digitalisering og robotisering har endret og vil endre det norske arbeidslivet mye over årene, men av mange grunner trenger hele samfunnet at folk har en jobb og møter andre mennesker. Min endring blir å kontinuerlig styrke alle fungerende tiltak for inkluderende arbeidsliv og godt arbeidsmiljø.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du er ferdig som tillitsvalgt?

Mine forgjengere har oppnådd mye bra, så mye er gjort bare ved at jeg lar være å ødelegge. Det nåværende styret har vært opptatt av å lage gode skriftliggjorte strukturer og rutiner, slik at god praksis blir institusjonalisert og gjør det lett for nye krefter å ta over senere. Her er det fortsatt en del vi jobber med, og som jeg håper skal være på plass når jeg er ferdig.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I