Vil skape en bedre arbeidsplass

Kaffepausen med Linda Moe
Linda Moe fyller helst kaffekoppen med vann når arbeidsdagen starter. Og som tillitsvalgt på tiende året brenner hun spesielt for å gi alle muligheten til å bli hørt.
22. juni 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Linda Moe (46) jobber som objektkonservator ved Konserveringsavdelingen ved Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Hun har vært tillitsvalgt siden 2011 og er inne i sitt tiende år i vervet.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg drikker ikke kaffe, så morgenrutinen min består av å spise frokost og dra på jobb. Der har jeg en fast kopp, som det er vann i.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Jeg skrur på pc-en og kikker i avtaleboka, sånn at jeg har oversikt over dagen.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  •  Det er lærerikt og meningsfullt.
  • Jeg kan bidra til å gjøre arbeidsplassen enda bedre, og være en lenke mellom de ansatte og ledelsen i saker som betyr noe både for den enkelte og for hele stiftelsen.
  • Jeg syns det er viktig at en arbeidsplass følger spillereglene. Vi er en stor og tradisjonsrik arbeidsplass med medarbeidere som blir her gjennom hele yrkeskarrieren. Som tillitsvalgt kan jeg være med å gjøre en forskjell.

LINDA MOE

– Gjennom Forskerforbundets kurs og flere år i vervet har jeg lært masse og syns nå at jeg kan gjøre tillitsvalgtoppgaven på en god måte.

Hva innebærer jobben din?

Jeg jobber med samlingsforvaltning og konservering for museene i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Det betyr at vi har ansvar for bevaring av gjenstandssamlingene. Arbeidsoppgavene kan innebære alt fra konservering av gjenstander til flytting av store gjenstandsmengder, utstillingsproduksjon, saksbehandling av utlån og insektsanering. Det er en variert jobb med både administrative og praktiske oppgaver.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Valgkomiteen spurte om jeg kunne tenke meg å være tillitsvalgt. Det var fordi de mente at jeg liker «orden og sånt» og at dette var en oppgave som kunne passe for meg. Den tanken hadde aldri streifet meg, og jeg visste ikke så mye om hva det innebar. Men jeg er veldig glad for at de viste meg den tilliten. Gjennom Forskerforbundets kurs og flere år i vervet har jeg lært masse og syns nå at jeg kan gjøre tillitsvalgtoppgaven på en god måte.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

Det er flere saker som er viktige for meg. Blant annet å få på plass en lønnspolitikk for stiftelsen. Der vi er i gang, men ikke i mål. Innad i stiftelsens museer er det også ulikheter i definert forskningstid for de ansatte i stillinger med forskning som del av sine arbeidsoppgaver. Det håper jeg vi får gjort noe med når ny direktør er på plass, og det skal skrives ny strategisk plan og ny forskningsplan.

Jeg vil at lokallaget skal være en fagforening som får utrettet noe for medlemmene, at vi er med i prosessene, er engasjerte og deltakende, og har tillit hos ledelsen. Det å være med å gjøre arbeidsplassen enda bedre sånn at samarbeidet mellom ledelse og ansatte fungerer best mulig, syns jeg er viktig. Vi er alle godt utdannet til å utføre jobbene våre, men har ikke like mye kunnskap om hvordan en arbeidsplass fungerer. Der er det mye å lære for både ansatte og ledere.

En annen side av tillitsvalgtrollen som jeg synes er utrolig viktig, er det å gjøre fagforeningen tilgjengelig og transparent. Ta tid til å forklare prosesser, involvere medlemmene og gi alle muligheten til å bli hørt.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

At jeg kan beholde roen, være løsningsorientert, prioritere og tenke konstruktivt og kreativt i saker vi jobber med. Og at jeg virkelig bryr meg om kollegene mine og arbeidsplassen min.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Jeg har ingen fast avtalt tid avsatt til tillitsvalgtoppgaver, så jeg må stjele tid fra andre oppgaver. Ledelsen er heldigvis imøtekommende på dette og lar meg bruke den tiden jeg trenger.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Jeg skriver informasjons-e-poster etter tillitsvalgtmøtene og om viktige saker. Jeg syns det er viktig å ha en aktiv kommunikasjon ut, slik at medlemmene føler at terskelen for å ta kontakt tilbake er lav. I den grad det er mulig, prøver jeg også å bruke tid på å snakke med medlemmene rundt i stiftelsen slik at jeg vet hvordan stemningen er, hvordan folk har det og hvilke saker vi bør ta opp med ledelsen. På samme måte prøver jeg også å vise overfor ledelsen at vi er en fagforening de kan regne med og som er interessert i å være med å forme arbeidsplassen. Jeg prøver å være proaktiv og forberedt.

Hva er det mest givende med vervet?

Det må være at jeg kan være med å gjøre en forskjell i hverdagen til kollegene mine samtidig som jeg får lære og utvikle meg. 

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg håper de sier at jeg er en som tar tillitsvalgtrollen på alvor, og er imøtekommende og hjelpsom.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du er ferdig som tillitsvalgt?

Da håper jeg å ha fått opp et velfungerende lokallag med engasjerte styremedlemmer og medlemmer. Og en litt mer ryddig arbeidsplass.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I