Tar kampen mot interne lønnsforskjeller

Kaffepausen med Jo Asplin

Jo Asplin ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø ved Meteorologisk institutt. Og syns kaffen smaker best i sosialt lag, i koppen med instituttets gamle logo på.

15. juni 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Jo Asplin (54) jobber som senioringeniør ved Meteorologisk institutt i Oslo. Han har vært tillitsvalgt siden 2016.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg har ingen fast rutine, men siden kaffe for meg er mer en sosial greie enn noe jeg trenger for å komme i gang om morgenen, blir det gjerne i forbindelse med dagens første møte. Er det ikke møter den dagen blir det altså ofte heller ingen kaffe! Drikker jeg først kaffe skal den helst drikkes av koppen med instituttets forrige logo på, som kun et fåtall innvidde geofysikere forsto betydningen av. For oss andre hadde den bare estetisk appell og ga nesten en følelse av ærefrykt. Den nye logoen er kanskje mer tidsmessig riktig og enklere å tegne, men etter min mening ikke på langt nær så kul som den forrige, selv om den er like kryptisk.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Et ønske om å få bedre oversikt over styre og stell på arbeidsplassen.
  • Jeg ville bli bedre kjent med kolleger.
  • At jeg kunne være med å påvirke min egen og andres arbeidssituasjon i en positiv retning.

JO ASPLIN

– Ofte er det dessverre slik at utadvendte personer som er flinke til å «selge seg selv» gjerne ender opp med bedre lønnsutvikling enn andre som faktisk yter et like verdifullt bidrag i den store sammenhengen.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Da fortsetter jeg som regel bare med det jeg holdt på med dagen før, etter å ha sjekket innkomne e-poster og chatmeldinger. De mest presserende eller interessante svarer jeg på straks.

Hva innebærer jobben din?

Jeg driver med IT-utvikling. For tiden bidrar jeg i instituttets arbeid med å fornye systemet for innsamling og tilgjengeliggjøring av vær– og klimaobservasjoner for mange ulike kategorier av brukere.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg ble vervet av en kollega med gode overtalelsesevner.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

Å motvirke for store interne lønnsforskjeller mellom grupper som utfører samme type arbeid. Ofte er det dessverre slik at utadvendte personer som er flinke til å «selge seg selv» gjerne ender opp med bedre lønnsutvikling enn andre som faktisk yter et like verdifullt bidrag i den store sammenhengen.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg er god til å lytte og sette meg inn i perspektivene til andre kolleger. Ellers er jeg jovial og god til å kommunisere med personer med ulike roller.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Det utføres fortløpende ved behov. Jeg har fått satt av en del timer som kan brukes til dette formålet, men har ennå ikke opplevd å gå «over budsjett».

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Gjennom deltakelse på – og rapportering fra – IDF-møter, samt øvrig utsendelse av informasjon til medlemmene. Som hovedtillitsvalgt blir jeg nok automatisk godt kjent for medlemmene gjennom disse regelmessige oppgavene. For andre tillitsvalgte tror jeg det å gjøre seg synlig kan by på større utfordringer. 

Hva er det mest givende med vervet?

Det viktigste for meg er anledningen til å holde en god oversikt over hvordan instituttet fungerer og hvordan hverdagen arter seg for mange ulike grupper av arbeidskolleger.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Kanskje først og fremst som en som tar seg tid til å lytte til og følge opp små og store spørsmål som medlemmene måtte ha. Jeg tror nok også mange setter pris på at jeg tar meg tid til å opplyse grundig om enkelte saker.

Har du en dag du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme?

Jeg syns at 100-års jubileumsfesten til Vervarslinga i Nord-Norge i 2020, hvor hovedtillitsvalgte fra alle instituttets fagforeninger ble inviterte, var en spesielt hyggelig dag.

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?

Det er ingen spesielle som peker seg ut for meg, noe som antakelig skyldes at de virkelig betydningsfulle seirene ble vunnet lenge før min tid. Nå tar vi nok mye av dette for gitt, som for eksempel regulert arbeidstid.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Reversere omfanget av New Public Management i statlig sektor. Dette ville blant annet kunne ha redusert graden av midlertidige ansatte.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du er ferdig som tillitsvalgt?

Da håper jeg at jeg har kunnet bidratt til et godt arbeidsmiljø ved arbeidsplassen.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I