Ble litt lurt inn i vervet

Derfor er Mette Tveit tillitsvalgt
11. juni 2021