– Faglighet må møtes med respekt

Kaffepausen med Kirsti Gulowsen

Kirsti Gulowsens hjertesaker er mer rom for faglighet og en større trygghet for arbeidssituasjonen.

1. juni 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Kirsti Gulowsen (61) jobber som spesialkonsulent i Oslo byarkiv, der hun er fagansvarlig for privatarkivarbeidet. Hun har vært tillitsvalgt for Kulturetaten i Oslo kommune siden 2020.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Den inntas når jeg kommer på jobb, enten hjemme eller på kontoret i kommunen. Da pandemien traff og vi begynte å sitte på hjemmekontor, måtte jeg gå til innkjøp av en kaffedrypper fra Melitta. Det måtte jo være skikkelig kontorkaffe, og hjemme hadde jeg kun espressokaffe fra før. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Det er vel omtrent likt som for mange andre – sjekker e-post. Jeg syns også det er hyggelig å titte ned i korridoren og se om det er noen å si god morgen til. Å hilse på kollegene mine er til vanlig en veldig fin måte å både begynne og avslutte dagen på. På hjemmekontoret pleier jeg å ringe og spørre om de har tid til å ta en kaffe.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Det som først trigget meg til å bli tillitsvalgt var de ulike lønnsforholdene på tvers av de forskjellige avdelingene i etaten. Jeg tenker at vi må ha en felles lønnspolitikk som fungerer i praksis og ikke bare på papiret.
  • Den utstrakte bruken av midlertidighet. Det er ikke noen god måte å behandle skikkelige fagfolk på.
  • Jeg mener det er viktig med ryddige prosesser i organisatoriske spørsmål og omorganisering. Jeg syns at fagforeningene må inn tidlig i prosessene og ha en reell medvirkning.

KIRSTI GULOWSEN

– Vi må kvitte oss med den utstrakte bruken av midlertidighet. Det er ikke noen god måte å behandle skikkelige fagfolk på.

Hva innebærer jobben din?

Jeg er fagansvarlig for privatarkiver og har hovedansvar for å forvalte alle de ikke-kommunale arkivene, som er fellesbetegnelsen på arkiver etter organisasjoner, bedrifter, institusjoner og privatpersoner. Det vil si samle inn arkiver og data, svare på henvendelser, gjøre dem tilgjengelige, gi beskjed ut i verden at de finnes og få folk til å bruke dem. Byarkivet har også en samordnet funksjon for alle som har privatarkiver i Oslo, som faktisk er over 20 institusjoner som museer og bibliotek.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg ble i utgangspunktet spurt direkte om jeg var klar for å ta ansvar. Akkurat da hadde vi en sak gående som jeg var såpass engasjert i at jeg svarte ja uten å tenke meg om. Men det har jeg ikke angret på, altså! Hos oss er medlemmene engasjerte fagmennesker, de fleste historikere eller kunsthistorikere som meg selv, med sterk faglig identitet og integritet.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

Respekt for kvalifiserte ansatte. Medlemmene i Forskerforbundet i Kulturetaten er høyt utdannede mennesker, med høye kvalifikasjoner. Vi skal ikke bare være glade for at vi får jobbe med kultur fordi vi har utdanning innen humaniora og kulturfag. Vi skal ikke behandles dårligere enn kolleger som sitter i tekniske etater andre steder i kommunen bare fordi vi driver med kultur. Det handler selvfølgelig mye om lønn, og den utstrakte bruken av midlertidighet, som vi bør kvitte oss med. Det er et problem at politikere ofte vedtar tre- eller fireårige prosjekter som blir lagt til Kulturetaten, der det opprettes prosjektstillinger. Det fører til at det sitter en del mennesker i midlertidige stillinger, som i høyeste grad burde ha faste stillinger etter både alder og kvalifikasjoner.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg tror jeg er ganske flink til å beholde roen i vanskelige og ubehagelige situasjoner, som jeg tror kan være en viktig faktor i jobben som tillitsvalgt. Jeg har ellers en ganske lang og sammenfattet erfaring fra arbeidslivet som kan komme godt med.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Jeg har ikke fastsatt noe tid til det, men jeg har tillit hos ledelsen i at jeg setter av den tiden som trengs til å gjøre jobben. Det går som regel i rykk og napp etter trykk, blant annet hvis det dukker opp enkeltsaker eller etter møtene i utvalget i etaten. 

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Jeg sørger for å holde løpende kontakt med medlemmene. Det har ikke alltid vært så lett ettersom jeg startet som tillitsvalgt midt under pandemien, og det er flere medlemmer jeg ikke har fått truffet på ordentlig. Jeg tror jammen jeg skal kontakte Forskerforbundet for å få noen gode tips til å bli bedre!

Hva er det mest givende med vervet?

Det må være å få bygge opp tillit, og å få oppleve at man faktisk påvirker prosesser og kan oppnå resultater gjennom saklig dialog. Det føles godt å oppnå en dialog med ledelsen og HR-avdelingen, som gjør at de tillitsvalgte faktisk får være med å påvirke beslutninger. 

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg håper at de opplever at de kan spørre meg om ting, og at jeg gjør det jeg kan for å hjelpe. Om det eventuelt er ting jeg ikke kan svare på, kontakter jeg forbundet sentralt for å finne ut av det.

Er det en historisk seier fra fagbevegelsen du setter særlig pris på?

Jeg vil trekke frem utviklingen av den nordiske modellen, som er vesentlig for den stabiliteten vi har i Norge i dag. Det er jo ikke en enkeltsak, men prosesser som har gått over tid, som har vist seg å være en god og lønnsom måte å utvikle arbeidslivet på.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Det må være akkurat det at arbeidsmodellen vår er under press, med tiltagende brutalisering og press på trepartssamarbeidet. Hvordan det pøses på med nye oppgaver i det offentlige uten at det følger nye midler med. Det jaget tror jeg ikke er sunt i lengden.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt når du er ferdig som tillitsvalgt?

Da håper jeg at faglighet møtes med respekt. Faglighet forvitrer hvis man ansetter folk som sitter på en faglig kompetanse de ikke får anledning til å utvikle. Jeg ønsker mer rom for faglighet, og mer trygghet for arbeidssituasjonen med mindre midlertidighet. Hvis jeg kan bidra til det, så tror jeg at jeg skal være fornøyd.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I