– Min hjertesak er mindre midlertidighet

Kaffepausen med Linda Møllersen
Som helt fersk tillitsvalgt spurte Linda Møllersen ledelsen ved Oslo universitetssykehus om bruken av midlertidige ansatte. Det er hun glad for i dag.
4. mai 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Linda Møllersen (48) er forsker ved Oslo universitetssykehus (OUS), men er delvis frikjøpt for å være foretakstillitsvalgt. Hun har vært tillitsvalgt i rundt tre år, og synes det er fint å jobbe for at andre skal ha det bra.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg har faktisk aldri likt kaffe – og opplevde «kaffepress» i mine yngre dager. Jeg har ofte vært høflig og sagt ja, og pøst på med masse sukker og melk. Personlig er jeg veldig glad i grønn te. Jeg drikker en kopp hver morgen – enten etter frokost eller på kontoret når jeg er der. Der har jeg alltid et lager med grønn te.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Jeg er nå frikjøpt 80 prosent, men jeg bruker en del mer tid enn det. Vi er 530 medlemmer ved OUS, og vi har i tillegg rundt 30 lokale tillitsvalgte ute i klinikkene. Jeg leder koordineringen av arbeidet deres. Flere tillitsvalgte har vært i vervet lenge og er selvdrevne, men så er det mange nye som trenger oppfølging og støtte. Da kommer de til meg.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Jeg har erfaring som jeg kan dra nytte av i et tillitsverv.
  • Jeg kan hjelpe andre som møter på utfordringer på arbeidsplassen.
  • Jeg har selv fått hjelp av Forskerforbundet og vet at de kan være en støttespiller for medlemmene sine.

LINDA MØLLERSEN

– Jeg skulle ønske medlemmer kom tidligere til oss med saker, før det går så langt at det er vanskelig å gjøre noe med.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg hadde sittet i styret i to år, og ble spurt om å være foretakstillitsvalgt av en i valgkomiteen. Jeg hadde allerede tenkt tanken, og var engasjert i både styret og tillitsvalgarbeidet lokalt. Jeg satt litt på gjerde, men da jeg ble spurt, kjente jeg at dette var noe jeg virkelig ville.

Jeg hadde sittet i styret i to år, og hadde tenkt litt på å bli foretakstillitsvalgt. Jeg var allerede engasjert i både styret og tillitsvalgarbeidet lokalt, men jeg satt litt på gjerdet. Da jeg ble spurt av en i valgkomiteen, kjente jeg at dette var noe jeg virkelig ville. 

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Jeg sender jevnlig ut informasjon til medlemmer. Jeg mailer også de andre tillitsvalgte opptil flere ganger i uka for å orientere dem om hva som skjer på foretaksnivå. Det kan være ting som har blitt diskutert på dialogmøter, eller som skal tas opp i drøftingsmøter. Det er mange forberedelser til nye OUS som krever mye. Det har vært en årelang prosess, men nå har vi kommet i forprosjektfasen.

Hva er dine hjertesaker?

Min hjertesak er mindre bruk av midlertidige stillinger – det er noe vi sliter med ved OUS. I loven står det at man kan ansette midlertidig hvis arbeidet er av midlertidig karakter. Men, Forskerforbundet og OUS-ledelsen har ulik oppfatning av hva det faktisk er. 

Jeg er også opptatt av lønnsutvikling og at det skal lønne seg med høy utdanning. Vi ser tilfeller hvor doktorgrad settes i samme bås som mastergrad på OUS. De lyser ut stillinger med krav til mastergrad, men skriver også at det er ønskelig med doktorgrad. Det er ofte bare de med doktorgrad som søker, og da plasseres de i «lavere» stillinger enn graden de har. Det må være tydeligere fra starten av at det er doktorgradskompetanse man er ute etter, og at man får lønn deretter.

Ellers bruker jeg veldig mye tid på oppfølging av personalsaker. Det kan være medlemmer som trenger bistand av ulike grunner: konflikt med leder, spørsmål om lønn og å gå fra midlertidig til fast ansettelse.

Hvilke personlige egenskaper føler du at du drar nytte av som tillitsvalgt?

Jeg er tydelig, ærlig og en veldig engasjert person. Jeg er også opptatt av at det ikke skal være urettferdig for noen – alle skal ha like muligheter. Det er fint å jobbe for at andre skal ha det bra.

Hva er den største utfordringen med å være tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Å få nok tid. Noen ganger er det også en utfordring å få gjennomslag for medlemmers interesser hos arbeidsgiver. Noen ganger er det enkle ting de trenger hjelp til, hvor jeg kan vise til avtaler. Andre ganger har de hatt et såpass anstrengt forhold til lederen sin over tid, hvor ting har eskalert og det er vanskelig å få til forsoning. Jeg skulle ønske medlemmer kom tidligere til oss med saker, før det går så langt at det er vanskelig å gjøre noe med. Samtidig opplever vi at medlemmer noen ganger har urealistiske forventninger til hva de tillitsvalgte kan bistå med.

Hvilken del av jobben som tillitsvalgt mener du er mest undervurdert blant folk flest?

Trolig hvor mye tid man faktisk bruker på vervet, og hvor mye du gir av deg selv. Det er en ganske krevende jobb personlig sett. Ingen dager er like – du vet aldri hva som dukker opp og hvilke utfordringer som kommer. Du må være fleksibel og løsningsorientert. Jeg har lært enormt mye de siste to-tre årene.

Har du en situasjon som tillitsvalgt du ikke kommer til å glemme?

Det første jeg spurte OUS-ledelsen om i dialogmøte som ny tillitsvalgt, var «når drøftet dere midlertidighet sist?». Det hadde de nettopp gjort, ble jeg fortalt, og jeg ba derfor om å få se protokollen. Det viste seg at de ikke hadde drøftet det, og jeg tok opp at det måtte vi – ifølge loven skal det gjøres en gang i året. Det gikk opp for meg at de ikke hadde gjort det på mange år. I løpet av året klarte jeg å innføre årlig drøfting av midlertidighet ved OUS. Nå skjer det årlig og systematisk ved hver klinikk. Det er jeg stolt over. 

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Det må være fast ansettelse til yngre forskere. Jeg tror grunnen til at så mange er midlertidige, er drevet av hvordan finansieringen av forskning fungerer. Mye forskning er finansiert eksternt. Det finnes imidlertid andre forskningsinstitutter, som SINTEF, som også finansieres eksternt, men som ansetter i faste stillinger. Ved OUS har midlertidighet vært sånn «i alle år», og de fortsetter med det. Jeg vil også trekke frem dette med at postdoktorer blir brukt som midlertidig arbeidskraft, og at stillingen ikke blir brukt til rekruttering av faste stillinger.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

At jeg klarer å bidra til flere faste stillinger ved OUS. Jeg skal innrømme at selv om jeg har vært kort tid i vervet, kjenner jeg at dette er noe jeg har lyst å fortsette med lenge – om jeg får muligheten til det.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I