– Aldri en kjedelig dag

Kaffepausen med Belinda Eikås Skjøstad
Belinda Eikås Skjøstad er hovedtillitsvalgt for 2100 medlemmer i Forskerforbundets største lokallag. Hun brenner for å hjelpe de undertrykte og synes det er en ære å være tillitsvalgt.
27. april 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Belinda Eikås Skjøstad (50) er seksjonssjef ved Universitetet i Oslo. Hun har vært tillitsvalgt siden 2007 og hovedtillitsvalgt siden 2016.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp? 

Morgenkaffen inntas i stua sammen med morgennyhetene og min kjære mann.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb? 

Sjekker e-post, kalender og nyheter. Til vanlig også skravling med gode kolleger.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Hjelpe medlemmer i vanskelige saker og i lønnsspørsmål.
  • Delta i fellesskap med høyt kompetente tillitsvalgte over det ganske land.
  • Jobbe mot diskriminering og for likestilling i arbeidslivet.

BELINDA EIKÅS SKJØSTAD

– Da jeg startet som tillitsvalgt i sekretariatet på UiO, gikk jeg inn i et fellesskap med de andre frikjøpte tillitsvalgte. Det var en ære.

Hva innebærer jobben din? 

Den innebærer svært mye og er nærmest en livsstil. Som hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på UiO leder jeg sekretariatet vårt bestående av seks medarbeidere. De tillitsvalgte håndterer personalsaker og andre saker på vegne av medlemmene våre. Vi har ca. 2100 medlemmer, og er det største lokallaget i Norge. Jeg deltar i IDF-møter (informasjon, drøfting og forhandling, red.anm.) på virksomhetsnivå, men også lokalt. Lokalt har vi for øvrig egne, oppnevnte tillitsvalgte som gjør en uvurderlig jobb på vegne av lokallaget. På IDF-møter informeres vi om viktige saker knyttet til lov- og avtaleverk som berører de ansatte, eller vi kan selv ta opp viktige saker. Det er i IDF-møter vi utøver medbestemmelse på vegne av medlemmene. Jeg sitter også i lokallagsstyret, og sammen med styreleder har jeg ansvar for media og kommunikasjon. En tidkrevende og viktig del av jobben er å lede lokale lønnsforhandlinger på vegne av Forskerforbundet og Unio. Jeg har vært hovedtillitsvalgt siden 2016 og kan trygt si; aldri en kjedelig dag på jobb!

Hvordan ble du tillitsvalgt? 

Jeg ble rekruttert inn av vår pensjonerte tillitsvalgte, Torill Marie Rolfsen. Hun fikk meg til å forstå at Forskerforbundet virkelig trengte meg på Det medisinske fakultet, der jeg opprinnelig jobbet, og jeg kunne ikke si nei. Det var mye å ta tak i, og det morsomste var å delta på de mange spennende kursene i regi av Forskerforbundet sentralt. Det tar lang tid å opparbeide seg god kompetanse som tillitsvalgt, og det er stadig nye utfordringer.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt? 

Å hjelpe dem som på ulikt vis er undertrykket.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt? 

Jeg har sterk rettferdighetssans, god evne til medfølelse, djervhet og sterkt pågangsmot.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt? 

Det markeres i møter der tillitsvalgte utøver medbestemmelse, på arrangementer, frokostmøter, via egne nettsider og i sosiale medier, i media, og vi arrangerer stand der vi møter medlemmer og ansatte direkte. Synlighet er viktig på alle flater, og rollen er svært viktig for mange.

Hva er det mest givende med vervet? 

Å hjelpe medlemmer og kjempe fram gode løsninger.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg? 

Rettferdig, medfølende og løsningsorientert.

Har du en dag du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme? 

Da jeg startet som tillitsvalgt i sekretariatet på UiO, gikk jeg inn i et fellesskap med de andre frikjøpte tillitsvalgte. Det var en ære. Tillitsvalgte har jo en høy status i samfunnet. Ellers har det vært mange episoder, både positive og negative, og jeg tar med meg alle erfaringer i mitt videre arbeid.

Hva håper du å ha oppnådd den dagen du gir deg som tillitsvalgt? 

Jeg vet at jeg har hjulpet mange medlemmer i enkeltsaker, eller med å få høyere lønn. Samtidig håper jeg å ha oppnådd endringer for større grupper i større saker. Det kollektive, det å være organisert og stå samlet, er også noe som driver meg videre.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I