Talsperson for de ansatte

Derfor er Jo Rune Kristiansen tillitsvalgt
20. april 2021

– Jeg er tillitsvalgt fordi jeg er opptatt av arbeidstakernes rettigheter. Det er viktig å ivareta disse rettighetene og vilkårene i arbeidslivet, og alt det andre fagforeningene har kjempet fram, forteller Jo Rune Kristiansen.

Han nevner i fleng: normalarbeidstiden, tariffavtaler, lørdagsfri og ferieordninger. Listen er lang – og han mener det er stort press på de opparbeidede rettighetene til arbeidstakere også i offentlig sektor.

– Derfor er det viktig å være tillitsvalgt. Jeg er også generelt samfunnsengasjert, og er engasjert i lokalpolitikken.

Kristiansen er i utgangspunktet historiker med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Til daglig jobber han ved Statsarkivet i Bergen (Arkivverket) med middelalderhistorie og middelalderkilder, som han tilgjengeliggjør for både forskere og allmennheten. Kristiansen har vært tillitsvalgt siden 2009, og ble hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Arkivverket i 2020.

JO RUNE KRISTIANSEN

Historiker ved Statsarkivet i Bergen og hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet.

Tillit til de ansatte sin kompetanse

Kristiansen beskriver Arkivverket som en god arbeidsplass, med et godt kollegium – noe han mener er en forutsetning for alle gode arbeidsplasser. Medlemmene er spredt ut over ti ulike arbeidssteder, fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør. Kristiansen forteller at utfordringene blant medlemmene er mange og varierte.

– Den største utfordringen vår er den pågående omstillingen som har vart siden 2015. Den har ført til en del uro blant de ansatte, men Arkivverket som arbeidsgiver er god og ryddig, forteller han.

Kristiansen har i løpet av vervet lært viktigheten av en tydelig og klar kommunikasjon, og ikke minst tillit. En av hjertesakene hans som tillitsvalgt er hvordan man på best mulig vis kan ta vare på og utnytte den enorme fagkompetansen som finnes blant de ansatte i Arkivverket.

– Tillit til de ansatte sin kompetanse er kanskje det mest grunnleggende for å skape gode arbeidsplasser.

– Kan ikke kjempe alle kampene

En vanlig arbeidsdag tilbringer historikeren for det meste på kontoret foran dataskjermen – enten det er fagarbeid, fagforeningsarbeid, møter eller telefoner. Kristiansen er ikke frikjøpt som tillitsvalgt, men får den tiden han trenger til vervet.

– Arkivverket lar meg bruke tiden jeg har behov for å bruke. Det er en veldig fin måte å løse det på. Jeg bruker i alle fall halvparten av tiden min på vervet.

Hva er det viktig for deg at dine kolleger forstår om din rolle som tillitsvalgt?

– At jeg har taushetsplikt, og at det er mange utfordringer i rolle som hovedtillitsvalgt. Det tror jeg de fleste forstår. En tillitsvalgt skal, og kan, lytte til hva medlemmene har på hjertet uansett hva det måtte være.

– Samtidig er det viktig å være klar over at man ikke kan kjempe alle kampene hele tiden – selv hvor fristende det noen ganger kan være. Skal man vinne krigen, så vinner man neppe alle slagene likevel, forteller Kristiansen.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I