Oppdaget en helt annen verden

Derfor er Nina Liland tillitsvalgt
20. april 2021

– Viktigheten av fagforeninger er noe jeg har fått inn med morsmelken. Forskerforbundet trengte folk til det lokale styret her, og jeg ble spurt om jeg var interessert. Og det var jeg. 

Nina Liland jobber som forsker på Havforskningsinstituttet i Bergen og er leder i Forskerforbundets lokallag ved samme institutt.

Rogalendingen trives godt med å balansere de to rollene, kan hun avsløre.

NINA LILAND

– Fra å være en forsker som bare er opptatt av forskerting, har jeg nå sett maskineriet som ligger bak for at forskningen skal gå ordentlig for seg. Det er veldig spennende å få se organisasjonen på en helt annen måte. Den prosessen får man være med på som tillitsvalgt.

NINA LILAND

Forsker på Havforskningsinstituttet i Bergen og lokallagsleder.

Fersking i gamet

Til tross for at hun kommer fra en familie med lange fagforeningstradisjoner, er Liland forholdsvis fersk i vervet i Forskerforbundet: Hun har kun vært med på moroa i litt under et år. 

– Jeg troppet inn i styret midt i koronaen, på et virtuelt møte. Så de fleste i lokallaget har nok ikke møtt meg fysisk ennå. 

Hun tror de som kjenner henne vil beskrive henne som «utadvendt, pratsom og ikke redd for å ta litt plass».

– Som person er jeg opptatt av at alle skal ha det bra, og det tar jeg med meg inn i fagforeningsarbeidet også, sier hun og utdyper:

– Det som er viktig for meg som tillitsvalgt, er at folk skal ha en kjekk jobb å komme til. En god arbeidsplass, der de føler seg verdsatt og føler at de kan gjøre noe viktig.  

Forsker på bærekraftig fôr

Et eksempel på en god arbeidsplass er nettopp Havforskningsinstituttet, ifølge Nina Liland. Selv om man er en liten brikke i et stort system. Fagområdet hennes er forskning på fiskefôr, spesielt laksefôr, som både skal være bærekraftig og ha fiskens helse i fokus. 

– Det jeg syns er veldig kjekt med jobben min, er at man får være kreativ gjennom hele forskningsfasen. Man får komme opp med en prosjektidé, skaffe midler, være med på utførelsen med fiskeforsøk, hente prøver, være på laboratoriet, skrive det hele sammen og få det publisert – og kommunisert ut til allmennheten.

En vanlig arbeidsdag kan nemlig variere fra kontorarbeid og artikkelskriving til mer praktisk arbeid, forteller Liland.

– Hvis jeg er heldig får jeg kanskje være litt på laboratoriet, der jeg for eksempel måler metabolitter i laksen, genuttrykk eller andre ting som vi bruker for å sjekke helsen til fisken.   

Makt i ord

Siden Liland ble med i styret i lokallaget i fjor, har hun oppdaget at det er en helt annen verden i organisasjonen enn den hun kjente fra før.

– Det folk som ikke har vært med i et fagforeningsstyre kanskje ikke ser, er alle tingene fagforeningen faktisk gjør på den lokale arbeidsplassen. Vi er med i veldig mange prosesser og utvalg, og passer egentlig på i alle steg. Det er kanskje ikke så synlig for alle som jobber et sted.

I tillegg til å skjønne mer om prosesser og påvirkningskraft, har fagforeningsarbeidet også gitt henne en annen verdifull innsikt.

– Jeg har lært at ord har mye makt. Man skal være forsiktig med hvordan man uttaler seg om ting – hvordan man ordlegger seg har mye å si. 

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I