Effektiv drift av lokallag

Kurs i praktisk lokallagsarbeid
Her er to gode grunner til å melde deg på kurs i praktisk lokallagsarbeid.
16. april 2021

Få starter tillitsvalgtvervet sitt fullt utlært. Det er noen ting man må lære seg på veien. Derfor har vi et bredt utvalg av kurs som lærer nyvalgte – og ikke fullt så ferske – tillitsvalgte alt det de trenger å vite.

Litt kunnskap om økonomistyring er svært hendig å ha. Å melde deg på kurs i praktisk lokallagsarbeid kan spare deg for både tid og frustrasjon – og kanskje gi deg noen tips til aktiviteter dere kan arrangere lokalt.

BRIT HELEN HESSELBERG

Leder for kurset i praktisk lokallagsarbeid i Forskerforbundet. 

1. Bli god til å søke om midler

Du har gode muligheter til å søke om midler til lokallaget ditt, og det står flere ulike midler til disposisjon.

På kurset får du en god oversikt over de ulike midlene du kan søke om. Du får også gode råd til søkeprosessen.

Kursleder Brit Helen Hesselberg har ansvaret for behandlingen av søknadene. Hun ønsker særlig at flere av de små lokallagene benytter ordningene. Enten for seg selv eller i samarbeid med et annet lokallag i området eller i samme sektor.

– Vi oppfordrer lokallagene til å bruke ordningene våre. Det er også mulig å samarbeide med andre om arrangementer, sier hun.

 

Du kan lese mer om de ulike støtteordningene om litt.

2. Spar tid

Hva er forskjellen på et utleggsskjema, et honorarskjema og en reiseregning?

Hvis du ikke har stålkontroll på de ulike regningstypene, kan kurset være midt i blinken.

Praktisk lokallagsarbeid gir deg en lettfattelig oversikt over de økonomiske begrepene du må kunne i vervet ditt. I tillegg får du en enkel innføring i Forskerforbundets økonomisystem Rappweb.

Det kan spare deg for frustrasjon og feilrapportering senere. Du får de viktigste økonomiske reglene under huden, som gjør det enklere å drifte lokallaget ditt.

– Hvis du ikke har vært borti lokallagsarbeid tidligere, kan det være en del å sette deg inn i, spesielt innen økonomistyring. Her er det flere regler å forholde seg til, forklarer Hesselberg.

En typisk feil er å merke fakturaen på feil måte.

– Kanskje har du kjøpt både mat og en gave på samme sted. Dette må føres på to ulike linjer i regnskapet fordi innkjøp av gave kan medføre skatteplikt, sier hun.

Det er mange slike småting som er gunstig å kunne, forklarer Hesselberg.

– Alt ordner seg til slutt. Vi er her for deg hvis du trenger hjelp. Men hvis du kan dette litt fra før, går det mye raskere.

 

Lær deg å drifte et lokallag – meld deg på kurs i praktisk lokallagsarbeid.

De ulike økonomiske støtteordningene

På kurset får du et innblikk i de ulike støtteordningene du kan få midler fra.

 

1. Driftsmidler: Lokallaget som ønsker det, kan få en delvis tilbakeføring av medlemmenes kontingent. Disse midlene skal brukes til å drifte lokallaget og disponeres fritt. Bruk av driftsmidler legges inn i lokallagets budsjett og godkjennes av årsmøtet. Formålet med driftsmidlene er å bygge opp under Forskerforbundets formålsparagraf og sikre mulighet til aktivitet i lokallagene.

– Midlene brukes ofte til honorar til styremedlemmer, frikjøp av tillitsvalgte, servering på medlemsmøter eller innkjøp av profileringsartikler, utdyper Hesselberg.

Dersom ditt lokallag også ønsker å motta driftsmidler, kan du ta direkte kontakt med organisasjonsavdelingen for å få registrert en brukerkonto.

 

2. Reisemidler: Du kan få dekket reiseutgiftene dine, for eksempel hvis du driver tillitsvalgtarbeid flere steder i landet.

– Denne potten går direkte til transportutgifter i forbindelse med møter i lokallag som er geografisk spredt, enten du reiser med fly, tog, buss eller bil, forklarer Hesselberg.

 

3. Prosjektmidler: Alle lokallag og fagpolitiske foreninger kan søke om Forskerforbundets prosjektmidler. Midlene kan brukes til å arrangere aktiviteter og prosjekter, som for eksempel medlemskurs, rekrutteringskampanjer, seminar, undersøkelser eller talk shows.

– Dette er en veldig bred pott. Den eneste begrensningen er at aktiviteten skal støtte oppunder arbeidet med å ivareta medlemmenes interesser i saker etter lov- og avtaleverket. Med en godt begrunnet søknad er mye gjort, forklarer Hesselberg.

 

4. OU-midler: OU-midler er et statlig tilskudd. De kan brukes til opplæring i organisasjons- og tillitsvalgtarbeid i medbestemmelse, personalpolitiske spørsmål, miljø- og vernearbeid,

samfunnsøkonomi og inntektspolitikk. Midlene er et spleiselag mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten.

– Disse midlene kan kun lokallag og fagpolitiske foreninger med medlemmer i statlig sektor søke om. Midlene er en god mulighet til å få opp engasjementet i lokallaget. Dere kan tilby kurs og seminar som angår både tillitsvalgte og medlemmer, forklarer Hesselberg.

Alle midlene lokallagene og de fagpolitiske foreningene kan søke om, har søknadsfrist 1. november for neste år.

– Mange lokallag er flinke til å søke om midler og arrangere kurs og seminar. Vi håper nå at også lokallag som ikke har søkt tidligere synes dette er interessant og sender inn søknad for neste år, sier kursleder Brit Helen Hesselberg.

 

Er du tillitsvalgt? Her er oversikten over alle kursene Forskerforbundet holder.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I