Prøver å være en lagspiller

Kaffepausen med Inger Sundheim Fløistad
For Inger Sundheim Fløistad er morgentimene de mest effektive, og fritiden er en god buffer å ha for alt hun ønsker å gjøre som forsker og tillitsvalgt.
13. april 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Inger Sundheim Fløistad (54) er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og har vært hovedtillitsvalgt siden 2016.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Dagens første kaffekopp er som regel hjemme på kjøkkenet sammen med frokosten.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Arbeidsdagen starter ofte med at jeg henter kaffekopp nummer to, så starter jeg dagens oppgaver ved PC-en. Jeg jobber best tidlig på dagen, så ofte har jeg planlagt noen konsentrasjonsoppgaver som jeg bruker de mest effektive morgentimene til.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  •  I utgangspunktet ble jeg med i styrearbeidet fordi det er en jobb som skal gjøres og noen må ta ansvar. Etter hvert som jeg har blitt mer kjent med rollen og oppgavene, opplever jeg dette som utrolig givende og lærerikt.
  • Vervet gir også mulighet til å bli kjent med mange trivelige folk, få god kjennskap til eget institutt og få dypere innsikt i betydningen av trepartssamarbeidet.
  • Vervet gir meg en svært god kjennskap til instituttet.

INGER SUNDHEIM FLØISTAD

– Det aller beste er selvsagt når vi får gjennomslag for noe vi har jobbet for på vegne av enkeltmedlemmer eller grupper.

Hva innebærer jobben din?

Jeg er forsker ved NIBIO og har en ganske allsidig arbeidsuke. I vinterhalvåret er det mye kontorjobb eller deltakelse i ulike fagmøter, men i perioden mai til september-oktober er jeg også heldig å få være en del ute på feltarbeid eller befaringer av ulike slag. I tillegg er jeg hovedtillitsvalgt for et lokallag med nesten 250 medlemmer, så arbeidsdagen påvirkes av begge rollene.

Hvordan ble du tillitsvalgt?

NIBIO er et ganske ungt institutt. Det ble etablert som resultat av en sammenslåing av tre forskningsinstitutt for snart seks år siden. Da vi fusjonerte hadde jeg jobbet i to av de tre instituttene og vært engasjert i Forskerforbundet begge steder. I det nyetablerte lokallaget ble jeg nestleder i styret. Han som var hovedtillitsvalgt var så dedikert i rollen at jeg tenkte ikke annet enn at han kom til å fortsette lenge. Etter et halvt år fikk han en lederstilling hos oss, og da overtok jeg som styreleder og hovedtillitsvalgt.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Tålmodighet er i alle fall en av egenskapene jeg opplever som nyttig. Det kan ta tid fra vi starter en prosess til vi ser resultater. Jeg prøver også å være en lagspiller. Jeg vil gjerne at alle i lokallagsstyret skal få bidra der de kan og vil. 

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

I perioder går det nok en del fritid til tillitsvalgtrollen. Vi har ingen ordning med frikjøp av tillitsvalgte i NIBIO, men vi har et tillitsbasert system hvor vi kan bruke arbeidstid etter behov. Likevel er det slik at jeg fortsatt vil holde tak i oppgavene mine som forsker. Så periodevis er det et tidsmessig skvis, og fritiden er buffer. Sånn er det jo i rollen som forsker også. Arbeidsdagen er ikke alltid nok for å få gjennomført det jeg har lyst til.

Hva er den største utfordringen med å være tillitsvalgt på din arbeidsplass? 

NIBIO er et institutt som har enheter i «hele Norge» fra Svanvik, Pasvik i nord til Landvik, Grimstad i sør. Hovedkontoret er på Ås, men også her er vi spredt på flere bygg. Dette betyr at vi jobber under ulike forhold med forskjellige utfordringer. Den geografiske strukturen er viktig for NIBIO, men det er klart at det er utfordrende når vi ikke kan møtes så ofte. Vi var godt vant til digitale møter også før koronaen.

Hva er det mest givende med vervet? 

Det aller beste er selvsagt når vi får gjennomslag for noe vi har jobbet for på vegne av enkeltmedlemmer eller grupper. Og noen ganger er det til og med noen som gir tilbakemelding om at de setter pris på støtten eller hjelpen de får. Det er godt. Vervet gir også en svært god kjennskap til instituttet. I tillegg gir medgang og motgang mye god læring.

Hvilken historisk seier fra fagbevegelsen er din favoritt?

Da jeg jobbet med forberedelser til et speiderkurs vi skulle holde i Ljørdalen for et par år siden, leste jeg en del om områdets historie. Det var sterk lesing om landets lengste skogsarbeidskonflikt som utspant seg der på 30-tallet, mellom storkonsernet som eide skogen og skogsarbeiderne som kjempet for retten til å forhandle egne lønn- og arbeidsvilkår. Gjennom sju år måtte mange familier greie seg uten hovedinntekten fra skogen, før kampen om organisasjonsretten førte frem. Kanskje ble jeg ekstra oppmerksom på saken fordi jeg jobber med skog selv. Men det gir litt perspektiv på ting vi tar som en selvfølge i dag.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

Da håper jeg å ha bidratt på en god måte for medlemmene våre i den tiden jeg har holdt på. Det er spennende å være med på utviklingen fra interimperioden til vi er et etablert institutt. Jeg håper å ha bidratt til at vi har gode rutiner både for hvordan medbestemmelsen i NIBIO skal praktiseres, og hvordan enkeltmedlemmenes interesser best kan ivaretas.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I