Alle aktører har et ansvar

Kaffepausen med Hans Morten Haugen
Hans Morten Haugen brenner for reell medvirkning i høgskolens campusstrategi og mer tid til forskning. Men kaffe drikker han ikke.
7. april 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Hans Morten Haugen (49) er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole og leder for lokallaget. Han har vært tillitsvalgt siden 2015, både som nestleder og leder. 

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg er faktisk ikke en kaffedrikker! Men vi har en veldig fin kaffeautomat på jobb, og der hender det at jeg tar en kopp kakao, for eksempel til dugurd (tidlig lunsj, red.anm).  

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

I disse dager – når jeg er på jobb – går jeg inn på kontoret og får på varmen, og kanskje jeg leser noen aviser. Ellers starter gjerne dagen med å sjekke e-poster. Med mindre jeg har en artikkel å bli ferdig med – da setter jeg av tid til det.   

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Fikk mye hjelp lokalt i en nedbemanningsprosess i 2011–2012.
  • Synes Forskerforbundet har en inkluderende tilnærming for alle typer ansatte.
  • Interessant å følge med på forskningspolitikk.

HANS MORTEN HAUGEN

– Engasjement, også fagforeningsengasjement, er viktig og bra for samfunnet. 

Hva innebærer jobben din?

Som professor i internasjonal diakoni studerer jeg blant annet menneskerettigheter, særlig i møte med økonomisk sterke aktører. Jeg arbeider med en rekke andre temaer, som internasjonale diakoniaktørers innsats, for eksempel med flyktning- og menneskerettighetsarbeid. I tillegg kommer naturligvis veiledning av studenter på en rekke ulike temaer. Jeg har emneansvar for metode og vitenskapsteori-emner, og masteroppgaveseminar på engelsk.

Som professor får man litt mer forskningstid. Men samtidig er det mer administrativt arbeid nå enn før knyttet til å ha emneansvar, fra tekniske ting til sensorveiledning. Så mye av lesingen foregår hjemme, på kvelds- og nattestid. 

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Det handlet nok om at jeg viste et stort engasjement og at det ble lagt merke til. 

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?

Å få større gjennomslag i lokale saker, som for eksempel campusstrategi. I en bredere forstand er engasjement, også fagforeningsengasjement, viktig og bra for samfunnet. 

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Jeg kan jo litt juss – noe som kan være nyttig. Og jeg interesserer meg for viktigheten av deltagelse i beslutningsprosesser. Mange av tingene jeg forsker på, som forståelse og implementering av menneskerettigheter, kan overføres til dette. På et mer personlig plan er jeg nokså framoverlent, og det kan være at ledelsen hører mer fra meg enn enkelte andre tillitsvalgte, men jeg legger vekt på vennlighet og tydelighet i kommunikasjonen. 

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

I prinsippet kommer vervet med et frikjøp tilsvarende ca. åtte prosents stilling. I praksis skjer det når behovene oppstår – da flytter jeg på andre ting. 

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt? 

Der har jeg nok ikke så mye å skryte av. Campus består av så mange bygg, så det kan være vanskelig å nå alle. Vi har esker med Forskerforbundet-effekter liggende som skulle vært delt ut på sosiale arrangementer, men det har jo ikke blitt så mye sånt det siste året. 

Hva er det mest givende med vervet? 

Man føler jo at det er viktig å bidra til å få ting til å gli som det skal. I perioder er det mer frustrasjon enn glede, men det er absolutt en glede i seg selv å ha sterke fagforeninger. For min egen del har det vært spennende å få tilhørighet til andre deler av VID-fellesskapet, og utvide blikket og perspektivet. 

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg er kanskje ikke så veldig synlig for dem som er på andre studiesteder, mye av arbeidet foregår jo via e-post. Men jeg håper jeg oppleves som en som kommuniserer på en ryddig måte. 

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Konkrete tiltak for å bekjempe uregulert arbeidsliv, svart arbeid og utnyttelse av personer i utsatte livssituasjoner. Her har alle aktører et ansvar. Jeg veileder en PhD-avhandling om Frelsesarmeens arbeid for personer som er ofre for det som omtales moderne slaveri.

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

Jeg håper at prosessene i campusstrategien er blitt enda bedre, og at flest mulig får bruke mest mulig tid på forskning og formidling. Og så er synligheten og omdømmet til faget viktig. VID står jo for «vitenskapelig», «internasjonal» og «diakonal». Det ville vært flott om ordet «diakoni» fikk enda mer anerkjennelse enn det har i dag.  

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I