– Bør ha opplæring av ledere

Kaffepausen med Erik Dahlgren

Hvis Erik Dahlgren kunne endret én ting i arbeidslivet, ville det vært å gi ledere obligatorisk opplæring i lov- og avtaleverk.

23. mars 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Erik Dahlgren (57) er hovedtillitsvalgt ved OsloMet, der han har undervist i radiografi ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag. Han har tidligere vært tillitsvalgt lokalt og hovedverneombud.  

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg drikker ikke noe særlig kaffe. Til gjengjeld drikker jeg lett en bøtte med te til lunsj, i et krus fra Indiska. Det blir kjapt en god halvliter.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

Skrur på PCen, sjekker e-post og nyheter. 

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Liker å hjelpe og bety noe for andre.
  • Gir en fantastisk god innsikt i egen arbeidsplass, på godt og vondt (mest godt!).
  • En måte å jobbe på som jeg liker og etter hvert behersker.

ERIK DAHLGREN

– Jeg ser ikke på meg selv som en konfliktmegler, men snarere en del av maskineriet som går inn for å rydde opp.

Hva innebærer jobben din?

Som hovedtillitsvalgt på heltid jobber jeg stort sett med å bistå medlemmer på forskjellige måter – lytte, gi råd og være en talsperson overfor ledelsen, og si ifra når det er nødvendig å si ifra. Det er jo medlemmene vi er her for. Ikke dermed sagt at de alltid har rett. Da blir jobben min å gi råd til dem om gjeldende lov- og avtaleverk, og om at de faktisk tar feil. 

Hvordan ble du tillitsvalgt?

Disse tingene begynner alltid i det små. I starten ble jeg litt interessert og gikk på medlemsmøte. Så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å bidra, og det kunne jeg jo. Siden har det ene tatt det andre. Jeg gikk aldri med noen hovedtillitsvalgt i magen. Men sirkushesten kjenner igjen lukten av sagmugg, og derfor har jeg fortsatt. Jeg var tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt på min forrige arbeidsplass også, så man kan kanskje si at ringen er sluttet.

Hva er din hjertesak som tillitsvalgt?
Medbestemmelse og medvirkning. Det er så viktig for meg fordi det norske arbeidslivet er tuftet på samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, og at arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap kommer frem til løsninger som er til det beste for virksomheten. 

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?

Nå sitter fruen ved siden av meg, så dette kan nok kjapt bli brukt mot meg. Men jeg er nok god til å lytte og holder meg rolig og avbalansert, selv når diskusjonen blir opphetet. Det kan selvfølgelig glippe litt av og til, men jeg prøver å holde meg til saken og ikke bli ufin. Jeg har sett mange andre oppigjennom som har snakket i veldig store bokstaver.  

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Heldigvis jobber jeg med det på heltid. Det kan være en utfordring for de som har delvis frikjøp – la oss si 50 prosent. 50 pluss 50 blir fort 110 eller 120 i et sånt tilfelle. Jeg slipper altså å ha konstant dårlig samvittighet for å ikke strekke til hverken i min ordinære stilling eller som tillitsvalgt, og kan fokusere helt på det å være tillitsvalgt. 

Hva er det mest givende med vervet? 

Å kunne gjøre en forskjell, og å bistå og hjelpe medlemmer som har en utfordring. For eksempel i en konflikt med kolleger eller leder. Jeg ser ikke på meg selv som en konfliktmegler, men snarere en del av maskineriet som går inn for å rydde opp. 

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Hvis jeg får benytte meg av ønsketenkning: Empatisk, kunnskapsrik og snill 

Har du en situasjon du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme?

Det må kanskje være forhandlingene på særskilt vilkår i fjor høst, som handlet om lønn og overtid i forbindelse med koronasituasjonen. Det ble veldig mye i media, men det endte med en løsning det satt langt inne å få til, med utbetaling av overtid og 10 000 kroner i bonus til de ansatte. Det betydde ganske mye for våre medlemmer, så det er jeg godt fornøyd med.   

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?

Obligatorisk opplæring av ledere i lov- og avtaleverk. Det ville vært kjærkomment for å unngå saker som nær sagt alene oppstår på grunn av manglende kunnskap om dette. 

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

Hvis jeg har bidratt til at arbeidsplassen har blitt et litt bedre sted for alle parter, skal jeg si meg fornøyd med det.  

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I