Møt lagbyggeren, tillitsskaperen og stabukken

En rolle, tre tilnærminger

Hvilke egenskaper bør man ha for å bli en god tillitsvalgt? Her forteller tre tillitsvalgte om egenskapene de har mest utbytte av i vervet.

22. februar 2021

– I bunn og grunn tenker jeg at alle kan være tillitsvalgte. Man bringer til torgs sine perspektiver og styrker, sier Guro Elisabeth Lind (43), kreftforsker og leder av Forskerforbundet.

Lind har satset på lagbygging i sine lederverv, først som forskningsgruppeleder, deretter som første leder av Akademiet for yngre forskere og nå som leder av Forskerforbundet og leder av Unios statsutvalg.

– I alle disse settingene er det utrolig mange dyktige personer med ulik kompetanse, utdyper hun.

GURO ELISABETH LIND

Kreftforsker og leder av Forskerforbundet.

Fylle sine egne sko

Da Lind overtok som forbundsleder i 2019, hentet hun inn en organisasjonspsykolog som skulle se på hvordan de best kunne jobbe sammen som hovedstyre.

– Det var en spennende og morsom erfaring med nyttige øvelser. Forskerforbundet er en stor organisasjon med mangfold, slagkraft og tyngde, og lagspill er viktig. I hovedstyret har vi stor takhøyde for diskusjoner og meningsytringer, men vi lander sammen og går videre sammen, sier Lind.

Men det aller viktigste du kan gjøre som leder, er å være deg selv, ifølge kreftforskeren.

– Det er viktig å ikke prøve å fylle tidligere lederes eller tillitsvalgtes sko, man må tråkke opp løypa selv. Vi er alle forskjellige.

GURO ELISABETH LIND

– Hvis man er seg selv, har man best forutsetninger for å løse oppgavene på en god måte.

BRYNJAR KULSET

Seniorrådgiver ved Nasjonalbiblioteket i Rana, hovedtillitsvalgt i lokallaget siden 2009.

Medlem av hovedstyret i Forskerforbundet.

Brynjar (63) må ut og prate med folk

God kommunikasjon står helt sentralt for Brynjar Kulset (63).

Han er seniorrådgiver ved Nasjonalbiblioteket i Rana, hovedtillitsvalgt i lokallaget siden 2009, og medlem av hovedstyret i Forskerforbundet.

Kulset er opptatt av å snakke med folk, og av at mest mulig informasjon skal komme ut tidligst mulig. Det bidrar til et konstruktivt samarbeid, og gir større rom for involvering og medbestemmelse. For får man ikke være med, er det lett å være imot, mener han.

– Følelsen av å være med og kjenne seg delaktig, gir inspirasjon og motivasjon for å oppnå best mulig resultat. Med raushet og et godt sosialt grunnlag, er det lettere å samarbeide. Å skape tillit er grunnpilaren for å lykkes, tror Kulset.

For å forebygge antakelser og uvisshet, går seniorrådgiveren ut for å møte ansatte og prate med dem.

BRYNJAR KULSET

– Som tillitsvalgt er det viktig å treffe medarbeidere fysisk og skape gode situasjoner, ha humor og selvironi.

TOM ROAR EIKEBROKK

Professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.

Tillitsvalgt siden 1999.

Tom Roar (57) rister av seg nederlag og prøver igjen

Tom Roar Eikebrokk (57) er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder, og har vært tillitsvalgt siden han begynte å jobbe på det som da var en høgskole i 1999. De to siste årene har han vært hovedtillitsvalgt, tidligere har han sittet tre perioder i Forskerforbundets hovedstyre.

Eikebrokk trekker fram stahet som hans viktigste egenskap i rollen som tillitsvalgt.

TOM ROAR EIKEBROKK

– Det er langt mellom seierne, men hver seier er viktig for enkeltpersoner. Jeg tror vi utgjør en forskjell.

– Det er en slags stahet. Jeg gir meg ikke selv om det går tungt. Det kan man si om alle som tar doktorgrad, vi får en slags stayerevne, en utholdenhet, som er viktig som tillitsvalgt. Det er ikke lett å lykkes med en gang, men over tid går det. Det er min erfaring, forteller han.

I tillegg til å være sta, er tålmodighet og humor også av stor betydning, mener Eikebrokk.

– Jeg tror man må være litt lett til sinns, riste av seg nederlag og gå på igjen. Det er nok av utfordrende saker og tunge dager. Å ha en god og lett tone, og å kunne le sammen er viktig for å bevare optimismen, forteller Tom Roar Eikebrokk.

Tillitsvalgtåret 2021

Våre tillitsvalgte er valgt av medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar en medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver. Og forhandler lønn på vegne av medlemmene. Vet du hvem din tillitsvalgt er? Noen ganger kan våre tillitsvalgte gå litt under radaren og ikke alle kjenner til innsatsen de gjør for fellesskapet. Derfor er 2021 året vi hyller våre tillitsvalgte og takker for innsatsen!

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I