– Vi er avhengige av tillit

Kaffepausen med Terje Fallmyr

Den løpende kontakten mellom medlemmer og ledelsen er den mest undervurderte delen av tillitsvalgtrollen, mener Terje Fallmyr ved Nord universitet.

16. februar 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Terje Fallmyr (61) er førsteamanuensis ved Nord universitet i Bodø, hvor han jobber med digitalisering og innovasjon. Nå har han vært hovedtillitsvalgt ved universitetet i snart fire år, etter et par år som tillitsvalgt.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?

Jeg er veldig interessert i god kaffe, og hjemme kjøper jeg hele bønner og maler selv – enten espressokaffe eller vanlig. Nå har jeg hatt hjemmekontor siden mars, men vanligvis blir den første kaffekoppen drukket på universitetet. I én av kantinene der har de veldig god kaffe.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?

Siden jeg er frikjøpt, bruker jeg all min tid på vervet. Styret sitter veldig spredt, så det kan være en utfordring, og gjøre at arbeidet tar litt ekstra tid innimellom. Vi er en litt spesiell organisasjon, og er spredt over et stort geografisk område. Nord universitet ble etablert i 2016 etter en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, så vi har medlemmer fra Stjørdal i sør til Lofoten i nord.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt?

  • Jeg har alltid vært engasjert i organisasjonene jeg har vært tilknyttet – både som student og som ansatt i Tromsø og Bodø.
  • Jeg er interessert i de ulike forholdene av en organisasjon, så det å være involvert i tillitsvalgtarbeid passer meg godt.
  • Jeg liker å være på ansattsiden, og liker å vite hvordan en organisasjon fungerer med tanke på tillitsbasert ledelse og involvering av ansatte. Det er mye som foregår nedenfra og opp.

TERJE FALLMYR

– Vi er en ressurs medlemmer kan komme til, også når det gjelder saker som ikke går under medbestemmelse. Medlemmer kan komme og få pratet ut hos oss.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?

Jeg tror generelt jeg er godt kjent blant medlemmene. Jeg har jobbet ved universitetet i mer enn 20 år og kjenner arbeidsplassen og organisasjonen godt. Jeg har sittet i flere styrer ved universitetet, og jeg prøver å være synlig for alle. 

Hvilke personlige egenskaper føler du at du drar nytte av som tillitsvalgt?

Jeg har jo blitt en ganske seniorperson etter hvert, og kjenner «alle». Jeg føler jeg har god tillit blant medlemmene. Jeg er en god miks av å være tålmodig, en god lytter og er god på å finne det som er viktig. Jeg har også en god dose humor – det er viktig for å få kontakt med både medlemmer og arbeidsgiver, og for å senke «guarden». I tillegg har jeg en overordnet forståelse av hvordan organisasjonen fungerer, og prøver å anvende dette i konkrete situasjoner.

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt under en pandemi?

Det har gått fint, men det siste året har vært preget av hjemmekontor med stor avstand mellom oss. Vi sitter ganske adskilt fra før, med tillitsvalgte på alle fakulteter og studiesteder, og den avstanden har blitt større. Heldigvis har vi som holder til her i Bodø fått til noen fysiske møter – det har vært veldig viktig.

Hva er det mest givende med vervet?

Det er når jeg kan være nyttig for noen som trenger hjelp. Enten det bare er noen som trenger å bli hørt, å ordne fast stilling til midlertidige ansatte, eller å hjelpe medlemmer å få riktig lønn. Vi er en ressurs medlemmer kan komme til, også når det gjelder saker som ikke går under medbestemmelse. Medlemmer kan komme og få pratet ut hos oss.

Hvilken del av jobben som tillitsvalgt mener du er mest undervurdert blant folk flest?

Jeg tror det er den løpende kontakten vi har med medlemmer, arbeidsgiver og ledelsen. Det er ikke bare å gå i formelle møter og få ting gjort. Vi må ha en relasjon som er basert på tillit, og en uformell kontakt med ledelsen hvor vi kan snakke om løst og fast, og diskutere muligheter og løsninger utenfor møterommet også.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg?

Jeg er en rolig og stødig type, har godt humør, og jeg føler medlemmene har god tillit til meg. Jeg er ganske tålmodig, men kan være bestemt når det gjelder. Det finnes ingen oppskrift på hvordan man utfører tillitsvalgtrollen, men jeg gjør ting på min måte. Jeg har nok litt respekt med meg – det tror jeg er viktig. For min del, som er hovedtillitsvalgt for mange vitenskapelig ansatte, så tror jeg det er en fordel å være vitenskapelig ansatt selv også. Det gjør det enklere å snakke med dekaner, professorer og ledere. 

Hvilken historisk seier fra fagbevegelsen er din favoritt?

Jobben vi gjør har sjeldent historiske seire, men det er den kontinuerlige jobben som gjør at vi beholder den posisjonen vi har. Vi holder stand og forsvarer nødvendige rettigheter. Det er veldig viktig at vi er der hele tiden som et korrektiv i hverdagen til ledelsen, og har gode relasjoner og tillit – både fra ledelse og medlemmer. Det er en vanskelig mellomposisjon, men vi er avhengig av den. 

Hva håper du å ha oppnådd som tillitsvalgt den dagen du sier fra deg vervet?

At vi har klart å etablere god praksis på måten medbestemmelse utøves. Den tror jeg er viktig. Kulturelle sammensmeltninger er vi avhengig av, men det tar sin tid.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I