Kurset som ruster nye tillitsvalgte

For tariffavtaler og forhandlinger
Derfor anbefaler forhandlingssjef Jorunn Solgaard i Forskerforbundet alle ferske tillitsvalgte å delta.
2. februar 2021

Mye av grunnlaget for jobben som tillitsvalgt ligger i tariffavtalene. For å mestre rollen best mulig, er det derfor viktig at du som tillitsvalgt har god kunnskap om avtaleverket og vet hvordan du forhandler på vegne av medlemmene.

Derfor anbefaler Jorunn Solgaard i Forskerforbundet alle ferske tillitsvalgte å delta på kurset «Grunnopplæring tariff og forhandlinger».

– På kurset får du en gjennomgang av tariffavtalene og en innføring i forhandlingsteknikk. Kurset er rettet mot tillitsvalgte i alle sektorer, enten du jobber i stat, kommune, sykehus eller annen virksomhet, forteller Solgaard.

Hun er fagansvarlig for grunnopplæringen i tariff og forhandlinger for nye tillitsvalgte, og også forhandlingssjef i Forskerforbundet. Sammen med tre andre kolleger utgjør de tariffseksjonen hos Forskerforbundet, som er ansvarlig for kurset.

JORUNN SOLGAARD

Forhandlingssjef i Forskerforbundet

En innføring i begreper og hvordan forhandle

Som tillitsvalgt skal du forhandle på vegne av medlemmene dine. Ofte dreier det seg om lønn, men det kan også være arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsordninger, fleksitidbestemmelser og annen kompensasjon for innsats – alt som går på konkrete forhold rundt det å være på jobb.

– Hvordan du forhandler vil variere i staten, kommunen, sykehus eller annen virksomhet. Derfor blir kursdeltakerne delt inn i grupper etter sine respektive tariffområder og gitt skolering rettet mot deres behov. 

Deltagerne får en gjennomgang av de ulike tariffområdene og deres avtaleverk.

– Vi snakker om hva en tariffavtale, særavtale og hovedavtale er, hva de inneholder, hvorfor vi har dem og deres plassering i forhold til arbeidsavtaler og lovverk. Vi forklarer hvordan alt er forankret i lov- og avtaleverk og hvordan organisasjonene bruker det.

– Du får også en innføring i begreper som brukes i forhandlinger på arbeidsplassen – begreper som kan oppleves som stammespråk for nybegynnere. Vi prøver å avmystifisere begrepsbruken på kurset, sier Solgaard.

Her kan du se en oversikt over alle kursene Forskerforbundet holder.

Skal bli trygge i rollen

Det aller viktigste, og målet med kurset, er at du som tillitsvalgt blir trygg i rollen som forhandler, forstår begrepene og prosedyrene, og vet hvordan du skal oppføre deg.

– Det er nødvendig for å kunne gjøre en best mulig jobb som tillitsvalgt, og for å ikke bli utmanøvrert eller gjøre feil fordi du mangler kunnskap.

På kurset får du derfor en innføring i forhandlingsteknikk, og lærer hvordan du stiller forberedt til forhandlingene og på mottrekk og spørsmål fra motparten.

– Vi går gjennom skrevne og uskrevne regler i forhandlingsrommet. Vi setter opp rollespill hvor de tillitsvalgte før prøve seg i rollen som forhandler slik at de på en måte har vært gjennom en forhandling, sier Solgaard.

– Helt klart at vi treffer noe

Det er ingen tvil om at grunnopplæringen i tariffavtaler og forhandlinger er nyttig for ferske tillitsvalgte. Kursholderne får gjennomgående tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. 

– Det er helt klart at vi treffer noe. Det er alltid veldig god påmelding på kurset, også nå når de må holdes digitalt. Vi ønsker å ha en dialog med de ferske tillitsvalgte om hva som venter dem, og det oppnår vi med dette kurset, sier Solgaard.

Etter kurset vet også de tillitsvalgte hvem de skal ta kontakt med i Forskerforbundet om de havner i en forhandlingssituasjon de er usikre på hvordan de skal løse.

– Vi presenterer alltid hele tariffseksjonen på kursene, slik at de kjenner oss og vet hvem vi er. Når situasjoner oppstår, ringer de oss, rådfører seg og bruker oss som sparringspartnere. Da bistår vi alltid så godt vi kan, sier Solgaard.

Vil du delta på kurs? Sjekk ut alle Forskerforbundets kurs her.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I