Har du en tillitsvalgt i magen?

Her er stegene du kan ta
Vi gir deg et veikart til vervet som tillitsvalgt.
26. januar 2021

JOAR FLYNN JENSEN

Organisasjonssjef Forskerforbundet

– Det viktigste er å føle at dette har du lyst til. Lysten til å bli tillitsvalgt er mye viktigere enn alt det du ennå ikke kan. Ikke still for høye krav til deg selv, råder Joar Flynn Jensen, som er organisasjonssjef i Forskerforbundet. 

Han oppfordrer alle interesserte til å melde seg.

– Mange tenker nok «nei, jeg er ikke flink nok». Kanskje føler man at man mangler noe, for eksempel at man ikke er en så flink taler. Mange legger listen innmari høyt og tenker «det kan ikke være meg». Men det er bare tull, sier han.

Du blir ikke tillitsvalgt ved å knipse fingrene, men veien til vervet behøver ikke være særlig lang eller komplisert. Her tar vi deg gjennom prosessen – steg for steg:

Første steg: Engasjer deg!

Å kjenne litt til organisasjonen fra før, er ifølge Jensen en klar fordel.

– Du kan bli bedre kjent ved å delta på aktivitetene til Forskerforbundet på arbeidsplassen. Lokallaget arrangerer årsmøte, sosiale samlinger og lokale seminarer. Delta, og bli bedre kjent, oppfordrer han.

Andre steg: Hva ønsker du å bidra med - og hvilke behov er det?

Når du er kjent med organisasjonen, vet du også mer om hvilke roller som finnes.

– Avhengig av hvor stort lokallaget er, er det ofte behov for personer i flere roller. Her er det stor forskjell mellom arbeidsplasser med tre eller 2000 medlemmer, sier Jensen.

Likevel: Hvert lokallag har minimum to valgte representanter.

– Ofte tenker folk at man har én tillitsvalgt, nemlig lokallagslederen, men alle i lokallagsstyret driver med tillitsvalgtarbeid, og alle har viktige roller, sier han.

For å ta over rollen som hovedtillitsvalgt for lokallaget i offentlig sektor, anbefales det at du har vært ansatt i minst en toårsperiode og at du har en stillingsbrøk på mer enn 35 prosent. Men det er ikke nødvendig for alle de andre tillitsvalgtvervene. Dette kan variere i privat sektor.

Tredje steg: Gi beskjed til valgkomiteen

For å stille til valg må navnet ditt spilles inn til valgkomiteen. Det er valgkomiteen som nominerer kandidater før avstemningen. 

Du kan foreslå deg selv, eller du kan få noen andre til å foreslå deg.

De fleste lokallag har en valgkomite. Hvis du ikke vet hvem som er i komiteen, kan du ofte finne det på nettsidene til lokallaget. Mangler det valgkomite eller finner du den ikke, kan du si fra til en en tillitsvalgt på arbeidsplassen.

– Valgkomiteen ønsker mer enn gjerne å få inn forslag, og har i oppgave å sette sammen et forslag som speiler medlemsmassen i lokallaget. De tar gjerne hensyn til en viss balanse mellom menn og kvinner, deltidsansatte og heltidsansatte og vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte, forklarer organisasjonssjefen.

– Matematisk går det kanskje aldri helt opp, men de forsøker å ivareta denne bredden. Hverdagen for en midlertidig ansatt kan være ganske annerledes enn for noen som har vært fast ansatt i 30 år, legger han til.

Fjerde steg: Avstemning

Til syvende og sist er det lokallaget som velger sine tillitsvalgte. Hvert medlem har én stemme hver, og det er vanligvis «hemmelig» avstemning. Det betyr at du avgir stemmen din uten at andre vet hvem du stemte på.

Som regel foregår dette på årsmøtet, men ikke alltid.

Det vanligste er å gjennomføre et listevalg. Det vil si at medlemmene stemmer på en hel liste, ikke enkeltkandidater. Hvis du ikke er nominert, er det likevel ikke for sent.

– Vi oppfordrer alle til å gi beskjed til valgkomiteen på forhånd, men det er fullt mulig å stille benkeforslag også. Enten ved at du sier at du har kjempelyst til å stille, eller at noen andre foreslår deg, sier Jensen.

Da foreslår man en ny listesammensetning, så stemmer medlemmene på ønsket liste helt fram til en liste får minst 50 prosent av stemmene. Det er imidlertid ikke en regel at selve avstemningen skjer på årsmøtet.

– Det er også blitt mer vanlig at lokallaget stemmer digitalt i etterkant av møtet. Det som tidligere gjerne ble kalt urnevalg, sier han.

Du trenger ikke å kunne alt

Greit, så har du blitt stemt frem av dine kolleger. Hva nå? 

Det kan variere fra en arbeidsplass til en annen hvor lang tid det tar før de nye tillitsvalgte tiltrer, men vanligvis starter vervet ganske snart etter avstemningen.

De nyvalgte konstitueres vanligvis på første styremøte etter valget. Her fordeles det også arbeidsoppgaver og roller, som nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og rekrutteringsansvarlig.

Organisasjonssjefen understreker at du aldri er alene om jobben.

– Det er alltid flere i et lokallagsstyre du kan støtte deg på, og sentralt hjelper vi deg også. Den kompetanse du mangler, fikser vi gjennom kontakten med sekretariatet, nettsidene vår og ikke minst kurs, forsikrer Jensen.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I