Føl deg trygg i vervet

Kurset for alle ferske tillitsvalgte

Mariann Helen Olsen i Forskerforbundet anbefaler alle ferske tillitsvalgte å delta på grunnopplæringen for å bli tryggere i vervet og bedre rustet for rollen.

18. januar 2021

MARIANN HELEN OLSEN

Advokat og fagansvarlig for grunnopplæringen i lov- og avtaleverk i Forskerforbundet.

– Jeg visste veldig lite om organisasjonslivet, fagforeningen og tillitsvalgtrollen da jeg begynte i Forskerforbundet. På grunnopplæringen lærte jeg organisasjonen å kjenne og skjønte hva kursdeltakerne savnet i møte med arbeidsgiver – en situasjon jeg selv har vært i tidligere.

Mariann Helen Olsen er advokat og fagansvarlig for grunnopplæringen i lov- og avtaleverk i Forskerforbundet. Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte.

– Det handler om mer enn bare det faglige. Det handler også om å møtes, knytte nettverk på tvers av fagfelt og se at man har en organisasjon og andre tillitsvalgte i ryggen. Det gir en følelse av at vi er store – sammen, forteller hun.

En innføring i medbestemmelse og rettigheter

Forskerforbundet arrangerer grunnopplæringskurs i lov- og avtaleverk flere ganger i året. Vanligvis har de to om våren og to om høsten, og gjerne et som er mer tilpasset lønnsforhandlinger på vårparten.

Her kan du se en oversikt over alle kursene Forskerforbundet holder.

– Det er alltid interessant å treffe nye tillitsvalgte. På hvert kurs får vi nye spørsmål og innspill, som jeg tar med videre inn i opplegget.

Grunnopplæringskurset er avhengig av hvilken sektor den tillitsvalgte jobber i, men har en overordnet plan med medbestemmelse i fokus – selve grunnpilaren i de tillitsvalgtes arbeid ut mot arbeidsgiver.

– Medbestemmelse er å samhandle og få til godt samarbeid med arbeidsgiver, og få til det beste for medlemmene når vi bistår dem. På kurset lærer de tillitsvalgte regler for samspill i ansettelsesforhold og arbeidslivet, som hvordan man lykkes med trepartssamarbeidet i praksis. Kurset består av en teoridel og en praktisk del. 

– Vi bruker en del tid på å forberede dem på rollen. De skal føle seg trygge i vervet, spesielt fordi det er en annen rolle enn det de har til vanlig.

Deltakerne jobber mye i grupper, og får blant annet øve seg på tillitsvalgtrollen i rollespill i ansettelsesprosesser og lønnsforhandlinger.

– Det å praktisere kunnskapen du lærer og å argumentere ut fra den, er svært nyttig. I en gitt situasjon trenger du ikke å huske hvor i loven ting står, men at du har vært innom tematikken og vet at det finnes et svar, hjelper mye, sier Olsen.

Lærer hvordan du kan bistå – og ikke bistå

En stor del av tillitsvalgtrollen er å bistå medlemmer i spørsmål om rettigheter eller om arbeidsgiver gjør ting riktig. Et eksempel på dette er midlertidig ansettelse blant medlemmer.

– Forskerforbundet ønsker selvsagt at alle medlemmer skal være lovlig ansatt, men innimellom ser vi ulovlige arbeidsforhold. Da bistår de tillitsvalgte og løser i mange tilfeller situasjonen fordi de har lært seg lov- og avtaleverket.

Kurs i grunnopplæring i lov- og avtaleverk

  • Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte.
  • Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.
  • Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av tillitsvalgte.

Det kan også oppstå konflikter basert på misforståelser om lov- og avtaleverk. Da er det viktig å vite hva arbeidsgiver kan bestemme og ikke. Det er du helt avhengig av å vite i møte med arbeidsgiver. 

– Medlemmer opplever ofte at arbeidsgivere kan «bestemme alt». På kurset lærer de tillitsvalgte at det er mye de også kan være med å bestemme.

– Grunnopplæringen tar også for seg når du som tillitsvalgt ikke kan bistå, og hvordan du møter medlemmer når de ikke har en sak – at arbeidsgiver faktisk kan gjøre det de uttrykker, legger hun til.

Koronapandemien har ført til en del nye utfordringer og problemstillinger blant både medlemmer og tillitsvalgte. I våres kom det mange spørsmål om permitteringer, regler rundt hjemmekontor, syke barn og hjemmeskole – tematikk som vanligvis ikke er en del av grunnopplæringen. 

Vi tar opp aktuelle problemstillinger de tillitsvalgte er opptatt av, og tilpasser kursene våre til deltakerne. Det er viktig for både oss og de tillitsvalgte at kursene alltid er oppdaterte.

– Jeg er veldig imponert over alle tillitsvalgte i organisasjonen vår.

– De er førstelinjekontakt med arbeidsgiver når ting oppstår, og er ekstremt flinke til å løse opp i utfordringer på arbeidsplassen.

Tillitsvalgte rekrutteres til lederstillinger

Olsen anbefaler alle nye tillitsvalgte å delta på grunnopplæringskurs. Det er ikke et obligatorisk kurs, men hun garanterer at du får godt utbytte av det.

– Du lærer gode verktøy, blir inspirert og trygg i rollen din. De tillitsvalgte jobber ofte med vervet ved siden av vanlig jobb, og det tar mye tid. Da er det viktig å være godt rustet.

Kunnskapen du får kan du ta med deg videre inn i arbeidslivet. Mange tillitsvalgte blir senere rekruttert til lederstillinger, nettopp fordi de er gode på lov- og avtaleverk.

– Ofte blir de tillitsvalgte flinkere på dette enn arbeidsgiverne selv. Og det er litt gøy å tenke på!

 

Vil du delta på kurs? Sjekk ut alle Forskerforbundets kurs her.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I