Tillitsvalgtrollen før og nå

– Vi har blitt mer profesjonelle

Tillitsvalgtrollen har endret seg mye de siste tiårene. Men en ting er sikkert: De tillitsvalgte er og blir helt essensielle for arbeidslivet, forteller Kristin Dæhli. 

7. januar 2021

– Vi var nok mer amatører før. Både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, sier Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet og tillitsvalgt ved NTNU.

Hun har vært tillitsvalgt i mesteparten av sin karriere, siden hun først ble en del av Forskerforbundet på midten av 80-tallet. 

Året var 1986, og byen var Trondheim. Tresko og busserull var på moten. Unge menn hadde hockeysveis og unge kvinner gikk med skulderputer. Den høsten, på et seminar i Oppdal, ble Dæhli spurt om å engasjere seg – i det som den gang het Forskerforbundets forening for administrative ledere ved universitet og høgskoler (FALUH).

KRISTIN DÆHLI

Nestleder i Forskerforbundet og tillitsvalgt ved NTNU

Hun hadde akkurat blitt ansatt ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU). Jobben hennes var å finne ut hvor store eiendomsverdier universitetet satt på.

Det føltes naturlig å takke ja. Tillitsvalgtrollen var nemlig ikke helt fremmed.

– Jeg hadde allerede hatt flere tillitsverv på skolen. Jeg har kanskje alltid hatt et slags rettferdighetsgen, sier Dæhli.

Hun legger til: 

– I tillegg var det en oppegående og hyggelig gjeng som var tillitsvalgte fra før. Jeg ble raskt veldig inkludert og lyttet til. Så jeg hoppet inn i det med lyst og glede.

Mer lærerikt, flere faglige spørsmål

Mye har skjedd siden den gang, og rollen hun hoppet inn i har endret seg. Tillitsvalgte blir møtt på en annen måte nå, sammenlignet med da hun først startet, forteller nestlederen.

– Nå er det i større grad en forståelse for at de tillitsvalgte må trekkes inn i ulike saker. Jeg opplever en større respekt for den kunnskapen jeg har i rollen min, og det skal ikke mye til for å bli hørt.

Dæhli mener tillitsvalgtrollen er blitt mer kompleks med årene. Blant annet forventes det nå at tillitsvalgte bidrar til å løse faglige spørsmål: Stipendiater som ikke får den veiledningen de har krav på, ansatte som føler seg tilsidesatt i forbindelse med opprykk til professorstilling eller uenigheter om hvor mye tid som skal brukes til undervisning sammenlignet med forskning.

KRISTIN DÆHLI

«Vi skal ikke ha den faglige kompetansen som tillitsvalgte, men vi skal bidra til at det legges til rette for at medlemmene våre skal få utøve sin faglighet.»

Hun forteller at vi har et mer formalisert arbeidsliv nå – på godt og vondt. 

– Arbeidet er mer forutsigbart, og vi lærer også mer. Vi er nødt til å sette oss inn i lov- og regelverk og se hvordan ting henger sammen. Vi er i forhandlingsbransjen. Partene skal finne løsninger sammen.

Bølleseminar 2019

Lønnsforhandlinger i 2006

Arbeidslivet trenger tillitsvalgte

Fagforeningskvinnen forteller om store omstruktureringer i akademia de siste 20 årene. Offentlige virksomheter har fått langt flere ressurser og større autonomitet, men på samme tid underlagt et sterkere kontrollregime.

– De vitenskapelige ansatte har fått flere administrative roller. De bruker mer tid på å lage oversikter over egne publikasjoner og dokumentere det de har gjort. Vi får flere henvendelser fra medlemmer som sier at presset er for stort og at de ikke orker mer, sier hun. 

På forsiden av Adressa i 2005

Bestbakken 2006

Blant noen er misnøyen stor over det som føles som ulønnet arbeid.

– Forskningen kan være grenseløs og mange vitenskapelige ansatte forsker til alle døgnets tider. Det er ikke det som er problemet. Det er alt det andre: Studieprogramledelse, komitearbeid, administrative oppgaver og ikke minst søknader om forskningsmidler. 

Som tillitsvalgt ved NTNU jobber Dæhli særlig med lønnsspørsmål, midlertidige ansettelser, arbeidskonflikter og problematikk knyttet til utenlandske ansattes arbeidsvilkår.

– Permisjon, sykefravær, lønnssystem, alt dette er nytt for mange utenlandske forskere. For dem er regelverket uforståelig. Dessuten presses mange utenlandske medarbeidere lavt ned på lønnsstigen, noe de gjerne først oppdager etter et års tid, forteller Dæhli.

Det er mye å henge fingrene i. Forskerforbundet har 1620 medlemmer ved NTNU. Tillitsvalgtrollen er bare blitt mer essensiell med årene, mener hun:

– Tillitsvalgtrollen er kjempeviktig! Jeg vet ikke hvordan arbeidslivet ville sett ut uten. Arbeidsgiver ville heller ikke klart seg uten de tillitsvalgte. Vi har nærmere kontakt med grasrota enn arbeidsgiver har. Nå som virksomhetene har blitt så store som de er blitt, er det desto viktigere å ha den kontakten med de tillitsvalgte som måler temperaturen på det som foregår der ute, sier Dæhli.

Tillitsvalgtåret 2021

Våre tillitsvalgte er valgt av medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar en medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver. Og forhandler lønn på vegne av medlemmene. Vet du hvem din tillitsvalgt er? Noen ganger kan våre tillitsvalgte gå litt under radaren og ikke alle kjenner til innsatsen de gjør for fellesskapet. Derfor er 2021 året vi hyller våre tillitsvalgte og takker for innsatsen!

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I