Plinger på kruset

Kaffepausen med Anders Eggen

Anders Eggen brenner for at tillitsvalgte skal bli tatt med på råd og prosesser så tidlig som mulig. Og gleder seg til å plinge på kruset under lunsjen igjen.

5. januar 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Anders Eggen (57) er seniorrådgiver ved Norges musikkhøgskole (NMH) og leder for lokallaget. Han har vært tillitsvalgt siden 2015, og styreleder siden 2017.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp? 

Den første kaffekoppen drikker jeg tidligst foran pc-en, når jeg begynner på jobb. Jeg har et blått keramikkrus på jobben, som jeg har hatt i 12-13 år. Jeg fant det på jobben et av de første årene ved NHM. Jeg spurte i administrasjonen om de visste hvem som eide det, for å forsikre meg om at det ikke var noens krus. Men siden ingen krevde det, har jeg brukt det som kaffekrus siden. Det er god klang i det, og når vi sitter sammen og spiser lunsj på kontoret, plinger jeg på det med ringen min når det er tid for lunsjkviss.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb? 

Logger på pc-en og sjekker e-post.

Topp tre grunner til at du ble tillitsvalgt

  1. Medbestemmelse.
  2. Lønns- og arbeidsvilkår.
  3. Arbeidsmiljø.

Hva innebærer jobben din? 

Jeg er med å utvikle publiseringsfeltet ved egen institusjon, med fokus på eksterne krav, høy kvalitet, og interessante, brukervennlige og nye formater. Jeg jobber med trykte og digitale bøker, publisering i nye, åpne tidsskrifter og en internasjonal plattform for kunstnerisk utviklingsarbeid. Promotering og markedsføring av resultater av forsknings- og utviklingsarbeid hører også med.

Hvordan ble du tillitsvalgt? 

Etter at jeg sluttet som mellomleder i 2013, engasjerte jeg meg gradvis i møter og seminarer fordi jeg hadde meninger om driften av høgskolen. Etter en stund ble jeg valgt til medlem av valgkomiteen og senere til styret.

Hva er din hjertesak? 

Medbestemmelse. At tillitsvalgte blir tatt med på råd og prosesser tidlig. Vi har verdifulle synspunkter å bidra med til utvikling og drift av høgskolen, samtidig som vi skaper legitimitet til beslutninger og prosesser.

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt? 

Når som helst, tidlig og seint, innimellom. Ideer til innspill og forslag kan komme samtidig med andre gjøremål, på turer, når jeg vasker opp eller lignende. Også når det må leveres et notat eller en innkalling. Det er for liten tid.

ANDERS EGGEN

Seniorrådgiver ved Norges musikkhøgskole (NMH) og leder for lokallaget. Tillitsvalgt siden 2015, og styreleder siden 2017.

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt? 

Jeg tar ordet i møter i egen seksjon og eget team, og informerer om saker på dagsorden ved høgskolen. Jeg fremmer egne saker for Samarbeidsutvalget (IDF-forumet vårt), og melder interesse for saker som jeg får vite er under utvikling i administrasjonen. Jeg sender e-post til medlemmene, men det skjer for sjelden. Jeg skriver også til nye medlemmer og ønsker dem velkommen, men det er ikke så lett å markere seg i den digitale hverdagen.

Hva er den største utfordringen med å være tillitsvalgt på din arbeidsplass? 

Det kan være tungt å arbeide i motvind og måtte forholde seg til ledelsens posisjonsmakt, styringsrett og til tider manglende informasjon og involvering.

Hva er det mest givende med vervet? 

Å kunne utvikle og løfte fram eller foreslå en sak som bedrer lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer og kolleger. Å kunne bistå folk i saker er også givende.

Hvordan tror du medlemmene i lokallaget vil beskrive deg? 

Engasjert, konstruktiv, imøtekommende, grei og hyggelig.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du? 

Jeg ønsker at staten som arbeidsgiver legger større vekt på tillit i sin styring, og velger vekk det fokuset på mål- og resultatstyring som preger styringen i dag.

Hva håper du å ha oppnådd når du er ferdig som tillitsvalgt? 

Et lokallag i god stand, og et gjennomtenkt rammeverk for samarbeid med ledelsen som i størst mulig grad ivaretar god informasjonsflyt og de ansattes arbeids- og lønnsvilkår.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I