Sier ifra på andres vegne

Kaffepausen med Bente Ovédie Skogvang

Som sjøsame og kvinnelig dommer i toppfotballen har hun selv kjent diskrimineringen på kroppen. Men Bente Ovédie Skogvang har alltid vært en talsperson for de andre.

3. januar 2021

I artikkelserien Kaffepausen får vi et spennende innblikk i arbeidshverdagen til våre tillitsvalgte.

Bente Ovédie Skogvang (58) er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og leder for lokallaget.

Når og hvor drikker du din første kaffekopp?
På kjøkkenet hjemme, der jeg maler hele bønner og nyter kaffe og frokost før jeg går tur med hundene mine. Jeg drikker veldig mange kopper kaffe hver dag, men jeg er kresen på kaffe. Kaffemaskinen og kaffen på jobben er ikke så god, så da blir det heller grønn te. Tilgangen til min egen kaffemaskin er et stort pluss med hjemmekontor, som ellers har mange ulemper.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?
Spriter hendene i disse Covid-19-tider, sier hei til og slår av en kort prat med kollegaer og de jeg møter i sentralbordet, før jeg lager meg en kopp med grønn te og starter jobbinga.

Hva innebærer jobben din?
Jobben min går ut på å ivareta Forskerforbundets og Unios medlemmer på best mulig måte, gjennom å sikre at institusjonen vår følger arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og andre lover og regler som gjelder i akademia. For meg er det viktig å skape et godt samarbeidsklima mellom ansatte og arbeidsgiver. Å samarbeide med hovedverneombudet og vernetjenesten og de andre fagforeningene er også viktig. Vi er sterkest når vi står sammen.

Hvordan ble du tillitsvalgt?
Jeg er eldst av åtte søsken, og har alltid vært en talsperson for dem som er yngre enn meg, og stått på for søsknene mine og andre som har trengt meg. Jeg var tillitsvalgt både på ungdomsskolen, videregående og ved høgskole og universitet under utdanningen. I tillegg har jeg vært leder i Distriktshøgskolestudentenes landsforbund, hatt verv i Landslaget for lærerstudenter, Norsk studentunion og studentrepresentant i Lånekassen. Jeg har også hatt verv i styret ved Norges idrettshøgskole, og vært tillitsvalgt ved Høgskolen i Innlandet siden 2006. På fritida har jeg lang fartstid som tillitsvalgt i Fotballforbundets styre, lovkomite og dommerkomite, og jeg har vært en pioner som internasjonal fotballdommer. Jeg dømte den aller første OL-finalen for kvinner i Atlanta 1996, med 82 000 tilskuere. I dag er jeg også styreleder i Riddu Riđđu-festivalen.

– Jeg har en spesiell kopp med design fra urfolk i Canada, som jeg bruker hver dag på jobben.

– Den brukes både til kaffe og grønn te fra urfolk i Taiwan.

Hva er din hjertesak?
Jeg liker å skape en bedre hverdag for andre, og har stor rettferdighetssans. Jeg er spesielt opptatt av antidiskriminering, enten det gjelder etnisitet, kjønn, seksualitet, funksjonsevne eller andre faktorer. Som fornorsket sjøsame fra Manndalen i Nord-Troms, og som kvinne i et mannsdominert toppfotballmiljø, har jeg selv opplevd både samehets og diskriminering på grunn av etnisitet, kjønn og sosial klasse. Jeg liker bedre å stå opp og si fra på vegne av andre enn på vegne av meg selv.

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av som tillitsvalgt?
Jeg er ikke redd for å si ifra, og er tydelig og direkte i min kommunikasjon. Noen beskriver meg som modig siden jeg er uredd i møte med autoriteter. Jeg er glad i mangfold og har evne til å sette meg inn i andres situasjon, og skaper ofte latter og glede rundt meg. Jeg står fast på de verdier jeg har, men er likevel flink til å forholde meg til vedtatte planer og programmer, selv om ikke jeg får gjennomslag for eget syn. 

Når får du tid til arbeidet som følger med det å være tillitsvalgt?
Jeg er 80 prosent frikjøpt og representerer Unio-sammenslutningen på institusjonsnivå. Mye av arbeidet gjennomføres på dagtid, men jeg bruker mye mer enn den frikjøpte tida, og må derfor jobbe både kvelder og helger. Studentrelatert arbeid går som regel foran, og det går dessverre utover egen forskning og publisering, så kvalifisering til professor blir forsinket. 

Hvordan markerer du deg på arbeidsplassen for å vise at du er tillitsvalgt?
Først og fremst har jeg en tydelig stemme på IDF-møter, allmøter, personalmøter og møter på fakultet og institutter, der jeg representerer Unio og over halvparten av høgskolens ansatte. Jeg gjennomfører medlemsmøter etter behov og ønsker fra medlemmene, sørger for å sende ut informasjon med jevnlige nyhetsbrev og svarer medlemmene så raskt jeg kan. For øvrig er jeg grundig i lønnsforhandlingene, fordi jeg vet at det er noe som betyr mye for våre medlemmer.

Tillitsvalgtåret 2021

Våre tillitsvalgte er valgt av medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar en medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver. Og forhandler lønn på vegne av medlemmene. Vet du hvem din tillitsvalgt er? Noen ganger kan våre tillitsvalgte gå litt under radaren og ikke alle kjenner til innsatsen de gjør for fellesskapet. Derfor er 2021 året vi hyller våre tillitsvalgte og takker for innsatsen!

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt under en pandemi?
Det å ikke kunne møte mennesker fysisk er krevende når man er en sosial person. Samtidig skulle jeg gjerne møtt folk for å se hvordan de «egentlig» har det, siden jeg vet at mange sliter både fysisk, psykisk og sosialt. Hjemmekontor oppleves som svært krevende for mange, særlig dem med småbarn eller familiemedlemmer med helseutfordringer, mens andre sier at de endelig får forske i fred. Den digitale læringskurven har vært bratt for de fleste av oss, inkludert meg. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å kunne bruke gode pedagogiske verktøy i den digitale verden, for å kunne gi enda høyere kvalitet i studentenes utdanning.

Er det en dag du som tillitsvalgt ikke kommer til å glemme?
2. mars 2020 vant vi og de andre fagforeningene gjennom i Statens lønnsutvalg med at lederstillinger skal utlyses og ikke komme i form av endret stillingskode i lønnsforhandlingene. Vi har ikke fått feiret det ennå, siden Covid-19 stengte ned alt i mars.

Du får endre én ting i det norske arbeidslivet. Hva velger du?
Jeg vil sørge for et mer inkluderende arbeidsliv, der det er plass til et mangfold av mennesker både når det gjelder etnisitet, kjønn, seksualitet, sosial klasse og funksjonsevne. Og der hvert menneske er like mye verdt, uavhengig av hvilken stilling de har. 

Hva håper du å ha oppnådd når du er ferdig som tillitsvalgt?
Jeg håper inderlig jeg kan si at flere mennesker opplever at jeg har vært med på å gjøre deres arbeidshverdag bedre.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I