Som tillitsvalgt er du aldri alene

Vi støtter deg
Å være tillitsvalgt medfører stort ansvar, men heldigvis har du mange dyktige støttespillere i ryggen. Her forteller generalsekretæren i Forskerforbundet mer om dem som støtter deg.
1. januar 2021

HILDE GUNN AVLØYP

Generalsekretær i Forskerforbundet

– De tillitsvalgte spiller en utrolig viktig rolle for medlemmene og på arbeidsplassen generelt, sier Hilde Gunn Avløyp.

Hun er generalsekretær i Forskerforbundet – en stilling hun har vært i siden 2014. Hun har selv vært tillitsvalgt tidligere og fått erfare betydningen av å være en del av et stort fellesskap.

Å være tillitsvalgt

I Forskerforbundet er det generelt et godt tilsig av nye tillitsvalgte. Samtidig finnes en grunnstamme med erfarne tillitsvalgte som er viktige for hele organisasjonen.

– Som regel tar du på deg verv i to år om gangen, men dette varierer. Du blir valgt av medlemmene i lokallaget på arbeidsplassen din. Forskerforbundet har i underkant av 300 lokallag i hele landet, hvor noen av dem består av flere tillitsvalgte, forteller Avløyp.

Som fersk tillitsvalgt kan det være mye du lurer på, som hvordan du skal gjennomføre lønnsforhandlinger eller ta den litt vanskeligere samtalen.

– Å være tillitsvalgt medfører stor tillit og mye ansvar. Du skal representere medlemmer og kollegaer og ivareta deres interesser på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at du vet at du har forbundet i ryggen som gir deg støtte og som kan bistå når vanskelige problemstillinger dukker opp, sier Avløyp.

Et stort lag i en stor organisasjon

Som tillitsvalgt har du tre ulike roller: Du er tillitsvalgt både på arbeidsplassen, i lokallaget og i Forskerforbundet, og du skal opptre som de ansattes representant overfor arbeidsgiver i ulike sammenhenger.

– Lokallagene er viktige for oss. De er driftet slik at de kan ivareta ansvaret overfor medlemmene lokalt både økonomisk, yrkesmessig og sosialt.

For medlemmene er det den tillitsvalgte som er Forskerforbundet for dem lokalt. Derfor er det å bygge opp den tillitsvalgte med kompetanse og nettverk noe av det viktigste Forskerforbundet gjør.

Forbundet gir tillitsvalgte grundig opplæring gjennom grunnopplæringskursene. Der blir den tillitsvalgte lært opp i forhandlinger og tariffavtaler, og i lov- og avtaleverk. Dette er frivillige kurs, men det anbefales å ta dem for å få god innføring i hva vervet går ut på.

– Grunnopplæringskursene våre er med på å sikre at tillitsvalgte blir i stand til å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte, sier Avløyp.

– Som tillitsvalgt får en tilgang til kunnskap som også kan brukes i arbeidet ditt på arbeidsplassen og overfor arbeidsgiveren din. Og som ansatte i stat eller kommune, eller i en privat virksomhet som har tariffavtale med Forskerforbundet, har våre tillitsvalgte rett til permisjon med lønn for å delta på forbundets kurs.

Forskerforbundet tilbyr kurs både sentralt og lokalt. Felles for dem alle er at de skal gi kunnskap som er viktig og nyttig for utførelsen av tillitsvalgtrollen.

– Kursgruppen i sekretariatet er ansvarlig for å hente inn erfaring fra kursene de arrangerer, stadig tilrettelegge og alltid sikre at vi er oppdaterte når det gjelder tema, frekvens og omstilling.

Forskerforbundets kurs har som følge av koronapandemien blitt digitale. Likevel er de fysiske møtene mellom de tillitsvalgte kjempeviktige, understreker Avløyp, – og de er gjerne et treffpunkt for tillitsvalgte hvor de bygger nettverk.

Sekretariatet hjelper deg – alltid

Enten du som tillitsvalgt står overfor små eller store utfordringer, er sekretariatet der for å hjelpe deg.

– Som tillitsvalgt er du aldri alene. Du har til enhver tid tilgang til kompetansen i sekretariatet, og våre plattformer og verktøy. Og du har et nettverk rundt deg i andre tillitsvalgte. Du skal aldri føle at du står alene – du kan alltid snakke med oss, sier Avløyp.

Er du usikker på hvem du bør snakke med i sekretariatet? Da kan du kontakte sentralbordet.

Sekretariatet i Forskerforbundet

  • Sekretariatet ligger i Oslo og består av mer enn 40 personer i ulike kompetanseområder som bistår hele organisasjonen.
  • Det er fire avdelinger i sekretariatet: Arbeidslivsavdelingen, organisasjonsavdelingen, administrasjonsavdelingen, og redaksjonen i Forskerforum.
  • Arbeidslivsavdelingen arbeider blant annet for økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for forbundets medlemmer. Avdelingen følger opp forbundets politikk innen forskning og høyere utdanning, de gir råd og bistår tillitsvalgte i sitt verv, og medlemmer uten lokallagstilknytning i saker som angår deres arbeidsforhold.
  • Organisasjonsavdelingen har ansvar for medlemsrekruttering, informasjonsvirksomhet, tillitsvalgtopplæring og organisasjonsutvikling.
  • Administrasjonsavdelingen jobber med forbundets økonomi og regnskap, administrerer medlemsopplysninger og kontingent, dokumenthåndtering og IKT.
  • Kontaktinformasjon til sekretariatet finner du på Forskerforbundets nettsider. Som tillitsvalgt har du alltid tilgang til de ulike kompetanseområdene i sekretariatet.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I