Ofte er det nok å lytte

Guide: Slik blir du en god tillitsvalgt

Seniorrådgiver Andreas Christensen i Forskerforbundet deler sine beste tips.

1. januar 2021

ANDREAS CHRISTENSEN

Seniorrådgiver i tariffseksjonen i Forskerforbundet

– Jeg tror det aller viktigste i rollen som tillitsvalgt, er at du har et ønske om å bidra til å sikre medlemmene gode arbeidsvilkår, sier Andreas Christensen. 

Han er seniorrådgiver i tariffseksjonen i Forskerforbundet, som teller over 24 000 medlemmer. Å være tillitsvalgt er en givende rolle, og for medlemmene er du Forskerforbundet, forklarer han.

– Å være tillitsvalgt er veldig lærerikt. Det er noe annet enn det du jobber med til daglig. Du får innblikk i prosesser, lærer deg avtale- og lovverk, får jobbe med mennesker og hjelpe medlemmer. Kombinasjonen av alt dette gjorde at jeg fikk brukt mange sider ved meg selv da jeg var tillitsvalgt ved Universitetet i Oslo i 2012-2016, sier han.

ANDREAS CHRISTENSEN

«Det er alltid nye ting som dukker opp når du jobber med mennesker, og det er det som gjør det så gøy!»

Det mest givende ved å være tillitsvalgt

Som helt fersk tillitsvalgt er det aller viktigste at du få god opplæring via kurs hos Forskerforbundet, i tillegg til kompetanseoverføring – gjerne av den som har hatt vervet før deg. 

– Det er også veldig nyttig å ha en person på arbeidsplassen du kan prate, diskutere og sparre med. Det kan være tøft å stå alene i rollen uten erfaring og folk rundt seg.

Ingen forventer at du skal kunne alt fra dag én, og Christensens beste råd er å ta ting litt etter hvert. Som tillitsvalgt blir du aldri ferdig utlært.

– Det er alltid nye ting som dukker opp når du jobber med mennesker, og det er det som gjør det så gøy!

På spørsmål om hva som er mest givende som tillitsvalgt, er han ikke i tvil: Det er å oppnå gode resultater – enten det er snakk om en drøftingssak hvor man finner gode løsninger eller lønnsforhandlinger med godt gjennomslag.

– Det er også veldig fint å bidra til å løse opp i personalsaker hvor du ser at du betyr noe for medlemmene, legger han til.

Gode egenskaper å ha som tillitsvalgt

For å bli en god tillitsvalgt, må du først og fremst skaffe deg en god forståelse av rollen din. Den handler om å bidra i virksomheten, gjøre den enda bedre, hjelpe de ansatte og passe på arbeidsvilkårene deres.

– Du skal representere de ansatte og hjelpe ledelsen til å fatte bedre beslutninger enn om du ikke hadde vært med i medbestemmelsen.

En tillitsvalgt er ikke én spesiell type, og det finnes mange som passer inn i en slik rolle og kan gjøre en god jobb. Det finnes flere gode måter å løse oppgaven på, men å være løsningsorientert er en veldig nyttig egenskap å ha, ifølge Christensen.

– Det hjelper også å være tillitsvekkende – det ligger jo i navnet «tillitsvalgt». I møte med medlemmer hjelper det å være litt empatisk av natur. 

Som tillitsvalgt bør du ha evnen til å sette deg inn i saker, regler og lovverk. Det er også viktig at du klarer å opprettholde kontakten med medlemmer og vet hvor du har dem når du møter arbeidsgiver og skal ta beslutninger på vegne av dem.

Tillitsvalgtåret 2021

Våre tillitsvalgte er valgt av medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar en medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver. Og forhandler lønn på vegne av medlemmene. Vet du hvem din tillitsvalgt er? Noen ganger kan våre tillitsvalgte gå litt under radaren og ikke alle kjenner til innsatsen de gjør for fellesskapet. Derfor er 2021 året vi hyller våre tillitsvalgte og takker for innsatsen!

Fallgruvene du kan havne i

Som tillitsvalgt vil du møte på store og små utfordringer, der noen løses enklere og raskere enn andre. En av fallgruvene Christensen trekker frem, er at du går for tungt inn i rollen din. Dette gjelder spesielt i store virksomheter med mange medlemmer som kan kreve mye av deg. 

– Det er viktig å huske at dette er en rolle du har gjennom jobben din, og ikke noe som skal ta over verken fritiden din eller livet ditt.

Du må klare å begrense engasjementet noe og avgrense rollen. 

Du kan havne i tunge saker hvor det er lett å involvere seg litt for personlig – saker som går utover rollen din som tillitsvalgt. 

– Det kan være vanskelig å vite hvor grensen går, så her må du bruke skjønn. En fin huskeregel er at du verken skal fungere som psykolog, sjelesørger eller helsearbeider. Da er det kanskje bedriftshelsetjenesten eller verneombudet som skal kobles på, men er du usikker, kan du kontakte oss, sier Christensen.

Havner du i saker hvor det oppstår interessekonflikter med ledelsen, bør du passe på at det ikke blir en fastlåst situasjon som går utover samarbeidet og relasjonen med arbeidsgiver over tid.

– Det er en fallgruve som ikke er til det beste for verken samarbeidet eller medlemmene. Det er viktig å se det store bildet, sier Christensen.

Det handler om å lytte og å være konstruktiv

For å bli en tillitsvalgt som medlemmene kan komme til med store og små saker, er det viktig at du er tilgjengelig og informerer om hva som pågår, slik at de vet hvor de skal ta kontakt med deg.

Noen ganger er det avtale- og lovverk som gir medlemmer rettigheter du kan bruke og legge på bordet. Andre ganger er det nok å få til et møte, åpne en dialog og finne en løsning som begge parter kan leve med.

– I møte med medlemmer er det ofte faktisk nok å bare lytte og være en person de kan legge frem saken sin for. Det handler om å være til stede, være konstruktiv og skille ut de punktene hvor du kan bidra til å finne en løsning på problemet.

I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke så mye du kan gjøre – selv om du ønsker å hjelpe. Noe av det vanskeligste kan være å gi tilbakemelding på at et medlem faktisk ikke har en sak.

Da er det godt å vite at sekretariatet i Forskerforbundet sitter klare med advokater og personer som kan trå til, være med å diskutere løsninger og svare på spørsmål om situasjonen er en sak man bør gå inn i eller ikke.

– Det kan være tøft å stå i rollen, men mest av alt er det en veldig lærerik, spennende og viktig jobb, avslutter Christensen.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I