Hva er egentlig en tillitsvalgt?

Her får du svaret
Hva kreves av en tillitsvalgt, og hva skal til for å bli en? Hvilken rolle har tillitsvalgte i den norske arbeidslivsmodellen? Her får du svaret på alt dette – og litt til.
1. januar 2021

– Som tillitsvalgt er du den personen medlemmene har valgt og satt sin tillit til. Du skal representere dem og deres interesser overfor arbeidsgiver og arbeidsplassen din, forteller Joar Flynn Jensen, organisasjonssjef i Forskerforbundet.

Når han holder kurs for nye tillitsvalgte spør han gjerne hvorfor de har valgt å ta på seg vervet. Svaret som går igjen oftest er at «nå var det min tur». Det ligger i ryggraden til den norske folkesjela at man er organisert og har medbestemmelse, og det betyr at vi må stille opp fra tid til annen, forklarer han.

– Likevel ser vi at mange velger å fortsette som tillitsvalgt i flere runder. Da har de gjerne funnet ut at det er en ganske spennende og givende rolle, og at den åpner for ny innsikt og kunnskap i egen virksomhet som de aldri ville hatt uten vervet.

JOAR FLYNN JENSEN

Organisasjonssjef i Forskerforbundet

Dette kreves av en tillitsvalgt

Men hva kreves av en tillitsvalgt? Og hvilke kriterier finnes det for å få bli en? Arbeidslivets spilleregler er vanligvis nedfelt i det vi kaller en hovedavtale. Hovedavtalene kan variere i stat, kommune og private virksomheter, men hovedelementene går igjen.

– Jobber du for eksempel i staten, er det anbefalt i avtaleverket at du helst skal ha jobbet på arbeidsplassen de to siste årene og i tillegg ha en stilling på minimum 35 prosent for å kunne bli tillitsvalgt, sier Jensen.

Det aller viktigste er imidlertid at du er villig til å gå ordentlig inn i rollen, og at du er forberedt på at det kan ta en del tid.

– Men du trenger ikke å være godt kjent med alt av lov- og avtaleverk – det er noe vi supplerer med. Vi skal fylle på med kunnskap du i utgangspunktet ikke har og gi deg støtte og bistand, beroliger Jensen.

Den tillitsvalgtes rolle i den norske arbeidslivsmodellen

En tillitsvalgt spiller en viktig rolle både overfor arbeidsgiver og de ansatte på arbeidsplassen. Den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet forutsetter at man har medbestemmelse på arbeidsplassen – og for at det skal fungere i praksis, må vi ha tillitsvalgte som representerer medlemmene.

– Isteden for at hver ansatt skal forhandle med arbeidsgiveren sin, er dette organisert gjennom fagforeninger og valgte representanter for medlemmene. Det er mye lettere for en arbeidsgiver å forholde seg til én tillitsvalgt enn tusen ansatte hver for seg, sier Jensen.

Den tillitsvalgte representerer medlemmene overfor arbeidsgiver.

– Som tillitsvalgt tilegner du deg kompetanse og erfaring du ellers ikke ville fått, og den tar du med deg videre i karrieren din. Det er et stort pluss, sier organisasjonssjefen.

– I tillegg er det mange som synes at det å være tillitsvalgt er en veldig fin måte å bli kjent med egen virksomhet på. Du er midt i smørøyet av der ting skjer, noe mange trigges av.

Slik løser du oppgaven som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt skal du møte arbeidsgiver på vegne av medlemmene, enten det dreier seg om saker det skal informeres om, saker som skal drøftes eller saker som skal forhandles.

– Dette kan dreie seg om omorganisering, nye stillinger, fastsettelse av personalreglement og ikke minst lønnsforhandlinger.

Du har også en rolle overfor ditt eget lokallag. Du skal kalle inn til styremøter og medlemsmøter ved ønske og behov, informere egne medlemmer om organisasjonssaker og andre aktuelle saker ved virksomheten, og i tillegg drive rekrutteringsarbeid på arbeidsplassen. 

Ved å ta på deg verv går du inn i en slags dobbeltrolle, hvor du til daglig er vanlig ansatt, men så opptrer som tillitsvalgt når det dukker opp en sak hvor du skal ivareta medlemmenes interesser overfor ledelsen. Jensen synes tillitsvalgte er gjennomgående flinke til å sjonglere de to rollene.

– I de fleste tilfeller tror jeg arbeidsgiver vil forstå og respektere deg når du opptrer som tillitsvalgt for medlemmene dine. Denne respekten er gjensidig, og vi ser ofte at tidligere tillitsvalgte senere havner som arbeidsgivere og omvendt. Til tross for at man har forskjellige roller, er man i utgangspunktet lagspillere, i det at begge parter ønsker det beste for virksomheten. 

Jensen mener det er en stor fordel å ha vært tillitsvalgt selv i møte med andre i rollen senere, når du selv er på «andre siden av bordet».

– Du tar med deg mye nyttig erfaring og kunnskap. I all ydmykhet, så har ikke arbeidsgivere samme tilgang til kurs og opplæring i lov og avtaleverk som tillitsvalgte. Vi ser faktisk ofte at våre tillitsvalgte er bedre skolert i lover og regler som arbeidsgiver skal håndtere.

Tillitsvalgtåret 2021

Våre tillitsvalgte er valgt av medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar en medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver. Og forhandler lønn på vegne av medlemmene. Vet du hvem din tillitsvalgt er? Noen ganger kan våre tillitsvalgte gå litt under radaren og ikke alle kjenner til innsatsen de gjør for fellesskapet. Derfor er 2021 året vi hyller våre tillitsvalgte og takker for innsatsen!

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I