Er du den fødte tillitsvalgt?

Dette er symptomene du må se etter

Er du positiv, lærevillig og har en sterk rettferdighetssans? Eller tålmodig, objektiv og en god lytter? Da er du trolig en svært god match til tillitsvalgtrollen.

1. januar 2021

LENE STÅHL

Spesialrådgiver i Forskerforbundet

Tillitsvalgte kommer i alle ulike typer og fasonger. Det er ingen fasit på hvordan man bør være. Alle skaper sin egen rolle. 

Det er likevel noen typiske egenskaper som går igjen blant Forskerforbundets tillitsvalgte. Noe som binder dem sammen.

Hva er så disse egenskapene? Vi fikk Lene Ståhl, spesialrådgiver i Forskerforbundet, til å forklare oss. Hun har vært tillitsvalgt i en årrekke og har i løpet av karrieren sin møtt utallige dyktige og engasjerte tillitsvalgte. Hun trekker fram ti egenskaper som kjennetegner dem hun har møtt.

Kjenner du deg igjen i noen av disse punktene? Da er du trolig godt rustet til å gjøre en fenomenal jobb som tillitsvalgt.

1. Du har et ønske om å utgjøre en forskjell

Først og fremst har du et ønske om å utgjøre en forskjell for dine kolleger. Som tillitsvalgt bidrar du nemlig positivt og er med på å styre utviklingen på arbeidsplassen din.

2. Du har en sterk rettferdighetssans

Du reagerer på urettmessig forskjellsbehandling. Du har en sterk rettferdighetssans og ønsker å kjempe for det du mener er rett for medlemmene.

3. Du evner å være objektiv

Som tillitsvalgt blir du ofte involvert i noen vanskelige saker. Det er en del av jobben. Du kan for eksempel møte på ansatte som føler seg utestengt, trakassert eller mobbet. Du skal være empatisk og engasjert i møte med medlemmet, men det er også viktig å være bevisst på at dette er subjektive følelser. Din rolle er å holde hodet kaldt og se saken på et litt mer overordnet nivå.

For eksempel: Det kan føles urettferdig at Ola tjener mer enn Per. Men det kan også være gode grunner til det. Noe av det tøffeste med jobben er å fortelle et medlem at vedkommende ikke har en sak.

4. Du er lærevillig

Ingen tillitsvalgte kan alt fra første dag. Noen kan svært lite. Det viktige er at du er villig til å lære deg nye ting. Som tillitsvalgt får du en helt ny innsikt og kunnskap om virksomheten din. Forskerforbundet tilbyr en rekke lærerike kurs til nye tillitsvalgte om blant annet tariffavtaler, forhandlinger, og lov- og avtaleverk – for å nevne noe.

5. Du er tålmodig

Tariffarbeid er de små skritts vei. Det samme kan sies om uenigheter og krangler på jobben: De løses sjeldent over natten. Men som tillitsvalgt er du tålmodig, løsningsorientert og vet at ting tar tid.

6. Du er en god lytter

En tillitsvalgt trenger ikke nødvendigvis å være en profesjonell kommunikatør, men er konstruktiv og en god lytter. Det er en fordel å kunne plukke opp signaler fra arbeidsgiver. Samtidig er det viktig å tørre å snakke høyt og fremme krav på vegne av medlemmene. De fleste takler dette på en god måte.

Det tar tid å mestre rollen som tillitsvalgt. Du kan ikke forvente at du kan alt fra første dag, mener Lene Ståhl i Forskerforbundet.

– Det handler om å tørre, ønske og ville, sier hun.

7. Du har stå-på-vilje 

Fagforeningsarbeid er ikke gjort i en fei, men tillitsvalgte gir seg ikke med en gang de møter motstand. De gjør det som kreves.

8. Du setter pris på å ha et stort nettverk 

Som tillitsvalgt får du nye bekjentskaper og et nytt nettverk. Det er noe mange setter pris på. Tillitsvalgte er gjerne menneskekjennere og er god til å lage nettverk rundt seg. Det er også alltid en fordel at den lokale tillitsvalgte har et godt forhold til arbeidsgiver – i tillegg til medlemmer og kolleger.

9. Du liker å holde deg oppdatert

Som tillitsvalgt holder du deg oppdatert på hva som skjer på arbeidsplassen din, avtaleverket og hva som rører seg i Forskerforbundet.

10. Du er positiv

Som tillitsvalgt er du positiv, nysgjerrig og har kanskje glimt i øyet. Dette er viktige egenskaper som gjør at det er enda lettere å like og få tiltro til deg.

Tillitsvalgtåret 2021

Våre tillitsvalgte er valgt av medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar en medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver. Og forhandler lønn på vegne av medlemmene. Vet du hvem din tillitsvalgt er? Noen ganger kan våre tillitsvalgte gå litt under radaren og ikke alle kjenner til innsatsen de gjør for fellesskapet. Derfor er 2021 året vi hyller våre tillitsvalgte og takker for innsatsen!

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I