Det mest givende med vervene våre

Tre tillitsvalgte forteller

De kjemper for kollegene sine, jobber mot et felles mål og bidrar til et positivt arbeidsliv. Her forteller tre tillitsvalgte hva de synes er det beste med vervet.

1. januar 2021

– Det beste med å være tillitsvalgt er å ha en arena for å kunne snakke direkte til ledelsen, sier Øyvind Holte (47).

Han er seniorrådgiver i Statens legemiddelverk, og har vært leder i lokallaget siden starten av 2020.

Annenhver uke møtes lokallagsstyret og ledelsen til informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter. 

Det er Øyvind Holte takknemlig for.

– Vår ledelse fortjener skryt for det. Etter avtaleverket har man ikke krav på møter så ofte. Under møtene har vi stort sett åpen dialog, og noen ganger må ting vedtas. Jeg synes det er en god dialog mellom ledelse og fagforeningene der vi kan diskutere pågående utfordringer.

ØYVIND HOLTE

Seniorrådgiver i Statens legemiddelverk.

Leder i lokallaget siden starten av 2020.

Mer fokus på kultur enn prosedyre

Seniorrådgiveren er veldig interessert i hvordan Legemiddelverket styres og drives, og har vært engasjert i lokallaget, på rundt 40 medlemmer, i 14 år.

Organisasjonen består av flere ulike fagområder med ulike disipliner. Historisk sett har det vært komplisert å løse utfordringer på tvers av disiplinene. En omfattende omorganisering som startet for fire år siden har hjulpet på, men fortsatt er det en del «gruff og rusk» det må løses opp i, ifølge Holte.

Løsningen på utfordringen tror Holte er å jobbe mer med kultur enn prosedyre.

– Det er ikke alltid meningsfullt å følge prosedyren fra punkt en til ti. En god strategi med mange punkter feires med kake, men så blir det ofte med det.

– I det daglige kan det være bedre å ha en god kultur for å kunne jobbe godt sammen

Kristin (49) jobber for at folk skal trives bedre på jobb

Kristin Lofthus Hope (49) er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har vært hovedtillitsvalgt siden 2020.

– Det beste med å være tillitsvalgt er å jobbe sammen for å bedre arbeidsforholdene til folk og påvirke positivt. Å stå sammen og jobbe mot et felles mål, det gir meg masse, forklarer hun.

Med over 600 medlemmer i lokallaget får Lofthus Hope innsikt i mange saker. Hun kjenner på ansvaret, og synes det i perioder kan være tungt.

– Vi kommer særlig i kontakt med folk når de har utfordringer i jobbene sine, og trenger støtte og råd. Det er givende, men samtidig tappende og krevende til tider, forteller hun.

KRISTIN LOFTHUS HOPE

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.

Hovedtillitsvalgt siden 2020.

Kjemper sammen

Førsteamanuensisen skryter av lokallagsstyret, som hun beskriver som støttegruppen sin.

– Det er kjekt å være i en gruppe med ulike fagfolk som jobber sammen mot et felles mål på tvers av det faglige. Tillitsvalgte er ofte sosiale og kjekke folk, og det gjør det ekstra givende å oppnå noe sammen, utdyper Lofthus Hope.

I stillingen som førsteamanuensis jobber Lofthus Hope med organisasjon og ledelse, og det var den faglige interessen som førte til at hun ble tillitsvalgt. Først som klubbleder i 2018, og deretter som hovedtillitsvalgt fra 2020.  

– Som tillitsvalgt får du brukt deg selv på måter du ikke hadde tenkt, og prøvd deg på mange ulike vis.

Det er interessant å sette seg inn i hvordan ting fungerer. Jeg var for eksempel med i tilsettingsutvalget for ny rektor nylig, og det var spennende å se hvordan prosessen fungerte, hvem vi anbefalte og hvem styret ønsket å tilsette, sier Kristin Lofthus Hope. 

Berit (64) ivaretar de ansattes rettigheter

– Det beste med å være tillitsvalgt er å få være et positivt bidrag til noens arbeidsliv, sier dosent i pedagogikk Berit Bratholm (64) ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Hun har vært hovedtillitsvalgt i lokallaget siden 2010, og sitter også i hovedstyret til Forskerforbundet. 

Det var ønsket om nye og utfordrende arbeidsoppgaver som førte til at Bratholm ble tillitsvalgt i utgangspunktet. 

– Vi tilbringer en stor del av livene våre på jobb, og det er viktig for meg å bidra til at dette oppleves best mulig. Som tillitsvalgt får man god oversikt over hvordan et universitet kan styres. Man blir kjent med mange mennesker med ulike roller i organisasjonen, som undervisere, forskere, ledere og de som jobber med administrative oppgaver, forteller hun.

Tillitsvalgtåret 2021

Våre tillitsvalgte er valgt av medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar en medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver. Og forhandler lønn på vegne av medlemmene. Vet du hvem din tillitsvalgt er? Noen ganger kan våre tillitsvalgte gå litt under radaren og ikke alle kjenner til innsatsen de gjør for fellesskapet. Derfor er 2021 året vi hyller våre tillitsvalgte og takker for innsatsen!

BERIT BRATHOLM

Dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hovedtillitsvalgt i lokallaget siden 2010, og sitter også i hovedstyret til Forskerforbundet.

Likeverdige partnere

De siste årene har Bratholm fått stadig flere arbeidsoppgaver som følge av fusjonen mellom høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark. I dag er hun hovedtillitsvalgt for 630 medlemmer ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Som en følge av fusjonen har Bratholm vært med å forme rollen som tillitsvalgt. Det synes hun har vært spennende.

– Jeg liker oppgavene med å ivareta de ansattes rettigheter i etableringen av et nytt universitet og videreutviklingen av organisasjonen.

– En helt avgjørende forutsetning for å kunne trives og lykkes i vervet, er at ledelsen og tillitsvalgte betrakter hverandre som likeverdige partnere.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I